Sobotište, 8. máj 2023 | Klub slovenských turistov Sobotište zorganizoval 39. ročník turistického pochodu Sobotištská pätnástka. Takmer 2 500 milovníkov prírody, rodiny a deti, si mohli užiť desiatky kilometrov pripravených turistických chodníkov v nádhernom prostredí sobotištských a vrbovčianskych kopaníc. Viac v našej videoreportáži;