Brezová pod Bradlom, 16. apr 2024 | Hodnotovú kolekciu významných osobností a udalostí regionálnej a národnej histórie Brezovej pod Bradlom, najnojvšie obohatia Periská. Prímestskú lokalitu vyhlásia vo štvrtok, 18. apríla, za významné lesnícke miesto Slovenska. Titulom oceňujú experti Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene lesnícke diela, ktoré patria do kmeňového fondu slovenskej histórie.

V minulosti si nadmerná ťažba dreva, pasenie dobytka a následná erózia, vyžiadali svoju daň. Periská sa stali neúrodnou, kamennou púšťou, ktorá pôsobila deštruktívne, ohrozovala suchom i povodňami. V päťdesiatych rokoch 20. storočia vypracovali odborníci projekt extrémne náročného zalesňovania rozsiahlej 96-hektárovej plochy Perísk. V strmých kamenných svahoch boli vytvorené kilometre terás, na ktoré sa lanovkou vyvážala a na chrbtoch prácne roznášala zemina. Do tejto sa po mnohé roky vysádzali rôzne dreviny, z nich sa najviac osvedčila borovica. Vďaka obrovskému úsiliu  lesníkov a lesných robotníkov sa sadenice uchytili a na pusté stráne sa postupne vrátil život v podobe kompaktného lesa.

„Na to, ako Periská kedysi bezútešne vyzerali si tu pamätajú už len najstarší občania. Spôsob a najmä výsledok s akým sa mŕtvu lokalitu podarilo vrátiť lesu považujem za malý zázrak. Oceňujem, že kolegovia z Mestských lesov sa rozhodli práci svojich predkov vystaviť aj takéto uznanie a verím, že naša súčasná mestská správa bude dôstojným pokračovateľom tohto nevšedného diela“, povedal primátor mesta Brezová pod Bradlom, Jaroslav Ciran.

Podujatie, na ktorom je osobitne vítaná aj mládež, sa začne v Národnom dome Štefánikovom o 10:00 hod., kde bude premietnutý historický dokumentárny film zo zalesňovania Perísk. Následne sa dianie presunie na samotné Periská, ktoré budú slávnostným spôsobom vyhlásené za významné lesnícke miesto.

Podujatie ukončí exkurzný prechod Periskami, ktorými účastníkov prevedie konateľ Mestských lesov Libor Dohnálek; „Našich hostí upozorním nielen na pozoruhodný vznik tunajších porastov, ale aj na významné lesnícke osobnosti, ktoré sa o úspech Perísk pričinili Medzi nimi najmä profesorov Dušana Zachara, Rudolfa Midriaka, Rudolfa Šályho a Ladislava Tužinského. Tieto mená odborná lesnícka verejnosť dobre pozná, no určite si zaslúžia aby sme ich práve tu a teraz s vďakou pripomenuli aj najširšej verejnosti“.

Vyhlásenie Perísk za 64. významné lesnícke miesto Slovenska v Brezovej pod Bradlom bude jedným a prvým zo série podujatí pri príležitosti blížiaceho sa Dňa zeme. “Zelený týždeň“ v meste budú sprevádzať aktivity zamerané na analýzu odpadu, upratovacie brigády a výtvarné práce žiakov s tematikou prírody.

„Periská nám môžu poslúžiť aj ako dobrý príklad, kam môže viesť ignorovanie nastávajúcich klimatických zmien a aké obrovské úsilie môže byť potom potrebné na ich zmiernenie. Nech sa to už vyvinie akokoľvek, zdravé stabilné lesy budú mať v tomto zápase určite rozhodujúce slovo,’’ dodal Odborný lesný hospodár Mestských lesov, Juraj Slovák Na záver prehliadkovej trasy bude na účastníkov čakať pri horárni lesnícky obed.

Zdroj: Tlačová správa, (J. Bôžiková)

Titulka: Google Mapy (v úprave redakcie).