Lubina, 14. apr. 2024 | V Lubine otvorili pri príležitosti 115. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru nové múzeum. To približuje históriu a prácu generácií hasičov, ktorých nemennou úlohou bolo vždy pomáhať občanom pri ochrane životov a majetku.

Reportáž na našom Youtube: