Kategória: Kultúra

Mária Royová #OSOBNOSTI

Mária Royová sa narodila 26. novembra 1858  ako najstaršia dcéra staroturanského  farára Augusta Roya a matky Františky, rodenej Holuby. Už pôvod…

Štefan Fajnor #OSOBNOSTI

Štefan Fajnor sa narodil 16. februára 1844 na Brezovej do rodiny brezovského mäsiara a neskôr richtára Jána Fajnora. Matka Judita,…

Pavol Jozeffy #OSOBNOSTI

Pavol Jozeffy, pôvodom Jozefák, sa narodil 31. januára 1775 vo Vrbovciach, kde vychodil aj základnú školu. Napriek jeho pôvodu z roľníckej…