V rámci štvrtého ročníka návrhov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy sa Občianske združenie Deti, príroda a zdravie zapojilo s myšlienkou vybudovať turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová s informačnými prvkami, ktoré turistom a návštevníkom priblížia krásy Brezovských Karpát.

Chodník by mal byť prvým na Slovensku, ktorý sa bude venovať téme geodiverzity a jej vzťahu k reliéfu krajiny a fenoménom živej prírody a kultúry v území. Jeho dĺžka bude necelých 14 kilometrov a svojou náročnosťou bude prístupný všetkým generáciám. Na zaujímavých miestach v katastri obce pribudnú nové informačné tabule, ktorých odborné spracovanie zabezpečí Geopark Malé Karpaty. Vďaka participatívnemu rozpočtu môže združenie na svoj cieľ získať od župy 5 000 eur, avšak na tento účel musí v hlasovacej súťaži získať čo najväčší podiel hlasov verejnosti.

Ak chcete pomôcť k získaniu finančnej podpory pre projekt, kliknite na zelený odkaz uvedený dole a vyberte si zo zoznamu 3 projekty, ktoré chcete hlasom podporiť. Jedným v zozname je práve projekt ,,Objavujme krásy Brezovských Karpát: Turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová‘‘, kliknite na Hlasovať a vyplňte údaje. Na základe vyplneného telefónneho čísla Vám príde SMS v potvrdzovacím kódom, ktorý opíšete do políčka na hlasovacej stránke. SMS je bezplatná a hlas bude započítaný až po potvrdení overovacieho kódu.

CHCEM HLASOVAŤ

Obec Prašník je z historického a prírodného hľadiska mimoriadne zaujímavou lokalitou. V priľahlých horách nájdeme krasové útvary, prírodné pamiatky – jaskyne Malá Pec a Veľká Pec, či prírodnú rezerváciu Čerenec. Keďže pred miliónmi rokov bolo na danom území more, Prašník je vďaka početným skamenelinám a sedimentom rajom pre geológov a ich vzdelávaciu činnosť. Ľudské osídlenie je tu vďaka nálezom datované už od staršej doby kamennej, na Veľkej Peci sa našli pozostatky mamuta, medveďa jaskynného, nosorožca srstnatého, koňa divého, hyeny, či soba. Ľudia odjakživa považovali lokalitu za dôležitú pre obchodnú tepnu cez Brezovsko-vrbovskú bránu. Na kopcoch nad dolinou Prašníka budovali opevnené sídliská a hradiská, ako napr. na Tlstej Hore, či v lokalite Hrádok. Vystriedali sa tu Kelti, Slovania, i staršie kultúry, ktorých názov nepoznáme a určujeme ich podľa špecifík nálezov.  

Na záver máme pre vás jeden tip na túru, na ktorej sa môžete o krásach okolia Prašníka presvedčiť. Jedná sa o novoročný výstup na Tlstú Horu, organizovaný Turistickým združením Hora-Prašník.

Titulka: tvorimekraj.sk