Čachtice, 21. mar. 2024 | Mesačník Agromagazín postupne predstavuje mená, ktoré redakcia nominovala do populárnej súťaže NAJ agromanažér roka. Medzi šikovnými slovenskými hospodármi, ktorí sa v hlasovaní uchádzajú o titul najlepšieho agromanažéra za uplynulý rok, je ovocinár Ľudovít Vašš z Ovocnej a okrasnej škôlky Biele Karpaty v Moravskom Lieskovom a predseda Poľnohospodárského družstva Čachtice, Marcel Nešťák.

Poľnohospodárske družstvo v Čachticiach patrí medzi najaktívnejšie podniky svojho druhu v okolí, využívajúce lokálne podmienky a prostriedky.  Marcel Nešták ako predseda PD pôsobí päť rokov, už predtým však boli jeho pracovné skúsenosti spojené s družstvom na pozícii zootechnika. Rodák z Moravského Lieskového si dlhoročne zakladá, hoci v neľahkých slovenských podmienkach, na produkcii mlieka. Napriek nerentabilite  tejto komodity trval na udržaní chovu, ktorý v súčasnosti tvorí významnú časť živočíšnej produkcie. O ňu sa zasluhuje celkom 300 dojníc, družstvo stabilizovalo chov s predajom mlieka a snaží sa naďalej rozvíjať miekarenskú prvovýrobu a komfort pre zvieratá.

Družstvo rovnako prevádzkuje v obci podnikovú predajňu, kde sa snaží obyvateľom ponúkať čo najkvalitnejšie domáce potraviny. Prostredníctvom značky Čachtické chotáre  pomáha udržiavať povedomie Čachtíc čoby známej, kvalitnej  vinohradníckej lokality. Okrem hrozna však na úbočiach Malých Karpát pestujú aj jablká, broskyne, marhule, či  jahody. Marcel Nešťák je príkladom manažéra, ktorý pre svoju srdečnosť a pevné odhodlanie dokázal s pracovníkmi družstva vytvoriť fungujúci a zmysluplný poľnohospodársky podnik.

Ľudovít Vašš je známy napríklad vďaka účinkovaniu v programe Farmárska revue, ale predovšetkým sú to jeho bohaté znalosti v oblasti pestovania domácich odrôd ovocných stromov. Charizmatického ovocinára sprevádza zanietenie pre stromy už od detstva. Pomológii sa začal venovať počas štúdia krajinnej ekológie vo Zvolene. Ako dobrovoľník občianskeho združenia Pangea, sa v Bielych Karpatoch zoznamoval postupne s krajinou, jej krásami a najmä s ovocným pokladom. Svoju šikovnosť využil pre rozširovanie a popularizáciu takmer zabudnutých odrôd ovocných stromov.

Ľudí si získal pre ochotu a spôsob vysvetľovania potreby starať sa o dreviny, ale rovnako aj širokými, všestrannými skúsenosťami v tejto oblasti. V areáli poľnohospodárskeho družstva v Moravskom Lieskovom spoluzaložil úspešný podnik, ktorý ponúka kvalitné kry, stromy a podpníky, uspôsobené do tunajších podmienok bielokarpatských svahov.  S pomocou svojich kolegov – kamarátov, zachraňujú, udržujú a rozširujú tento vzácny genofondový ovocný sad starých odrôd. Dreviny pestujú v náročnejších podmienkach a prirodzeným spôsobom, čo napomáha odolnosti a kvalite výpestkov. Priorotou podniku je ovocinárstvo v súlade s prírodou a postupy, ktorých výsledkom je snaha o návrat prirodzenej funkcie sadov.

O titule NAJ AGROMANAŽÉR rozhodujú čitatelia Agromagazínu hlasovaním. Kompletný zoznam nominovaných s možnosťou hlasovania nájdete v odkaze:

Zdroj: agrobiznis.sk