Tlačová správa

Robotická súťaž FIRST Global Slovensko 2022 pozná svojich víťazov. Najlepších robotov zostrojili stredoškolské tímy z Myjavy a Žiaru nad Hronom, ktorých študenti budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži v Ženeve.

Každý rok sa mladí ľudia vo veku 15 až 17 rokov stretávajú, aby súťažili v konštrukcii, dizajne a programovaní robotov. Celoslovenské kolo FIRST Global sa tento raz konalo online. Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov od Košíc až po Myjavu. Tímy mali za úlohu zvládnuť tri výzvy: hardvérovú, softvérovú a teamworkovú.

O prvé miesto sa s rovnakým počtom bodov 127 (zo 150) podelili študenti z Myjavy a Žiaru nad Hronom. Myjavský tím SPŠ Myjava v zložení Tomáš Murín, Paľko Štefek, Martin Jankovič, Andrej Duga, Karin Kubová, Rastislav Burian, Jakub Barbušin a Richard Adamovič oslnil vyladeným a zautomatizovaným robotom, vlastnými 3D tlačenými dielmi a detailnou dokumentáciou.  

„Po prvýkrát sme organizovali súťaž naozaj nezávislú od typu použitých robotických dielov a zároveň v silnej spolupráci s FIRST Lego League. Odovzdané projekty mali vysokú úroveň a už teraz sa tešíme na zostavovanie slovenskej reprezentácie,“ zhodnotil súťaž jeden z organizátorov Adam Kukla.

Úlohou tímov v hardvérovej výzve bolo navrhnúť, postaviť a naprogramovať robotickú ruku, ktorá presunula fľašu na presne určené miesto. V softvérovej výzve študenti programovali jednoduchého robota, ktorý zbieral farebné disky v bludisku. Svoje riešenia prezentovali pred porotcami v poslednej disciplíne prostredníctvom videohovoru.

Zdroj fotografie: SPŠ Myjava

Víťazi celoslovenskej súťaže budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej robotickej súťaži FIRST Global 13.-16. októbra v Ženeve vo Švajčiarsku. Po dvojročnej pauze sa súťaž vracia v prezenčnej forme, aby spojila stredoškolákov z viac ako 150 krajín sveta.

Študenti sa tohto roku popasujú s témou Carbon Capture. Ich úlohou bude nielen vyvíjať riešenia a stratégie v robotike, ale aj v mediálnej rovine. Venovať sa budú nevyhnutnosti uhlíkovej neutrality a aktívnemu zachytávaniu oxidu uhličitého z atmosféry.

FIRST Global Slovakia je slovenské občianske združenie, ktorého hlavným zámerom je každoročne vyberať, mentorovať a sprevádzať slovenskú reprezentáciu na medzinárodnú olympiádu v robotike. Našou úlohou je pomáhať mladým ľuďom objavovať a rozvíjať ich záujem nielen o robotiku, ale aj o vedu, technológie, strojárstvo a matematiku.

Zdroj informácií: FIRST Global Slovakia, SPŠ Myjava

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY