Titulný obrázok: Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010, zdroj: intersucho.sk

Z pohľadu teplôt bol február na Slovensku veľmi teplý. Absencia zrážok či akejkoľvek súvislej snehovej pokrývky prakticky od začiatku roka 2022 na kopaniciach vytvára pôdne sucho. Juhozápad krajiny, okolie Bratislavy a Záhorie patrí z hľadiska množstva zrážok k mierne, lokálne až extrémne suchým a dobre na tom nie je ani kopaničiarsky región.

Absencia zrážok sa prejavila i na hladine riek

,,Zásoby vody v snehovej pokrývke v jednotlivých povodiach majú počas uplynulých troch týždňov stagnujúcu, resp. mierne klesajúcu tendenciu. V najnižšie položených povodiach zásoby klesli na minimum, prípade sa už nevyskytujú žiadne.‘‘ – informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Hydrologické sucho, zdroj: SHMÚ

Z hľadiska podzemnej vody patril február k priemerným až podpriemerným

,,Nadnormálne teplý február s absenciou zrážok v nízkych polohách má negatívny vplyv na zdroje a zásoby podzemnej vody. Zásoby podzemnej vody sa tvorili v tomto mesiaci iba vo vyšších a čiastočne stredných polohách vo forme snehovej pokrývky; pri ktorej však predpokladáme, že nebude postačujúca pre doplnenie zásob podzemnej vody, ak nedôjde k zlepšeniu klimatických pomerov v nasledujúcom mesiaci‘‘ – hodnotí hydrologickú situáciu za február SHMÚ.

Nasýtenie pôdy a intenzita sucha v okrese Myjava, zdroj: intersucho.sk

Marec priniesol namiesto zrážok zatiaľ iba chladné počasie

,,Podľa ansámblovej predpovede vydrží chladné až studené počasie celú prvú polovicu marca. Uvidíme, čo prinesie jeho druhá polovica. Ak sa však výraznejšie oteplí a budú absentovať zrážky dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu sucha, a to najmä na juhozápade územia‘‘ – dopĺňa Cyril Siman, meteorológ SHMÚ.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️