Kopanice, 11. mar. 2023 | Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom sa obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Na jar sa zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Ide hlavne o požiare, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov – sadov, lúk a kríkov, zakladaním ohňov v prírode, ale aj spaľovaním organického odpadu na hromadách. Hasiči pripomínajú, že vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale pravidelne sa v jarných mesiacoch opakuje.

Vypaľovanie pozemkov je starý zvyk, ktorý súvisí s dôsledným obhospodarovaním, ale v konečnom dôsledku prináša škodu. Narušuje a ničí biodiverzitu a životné prostredie a tiež značne súvisí s vyššou početnosťou požiarov.

Preto hasiči znova upozorňujú na to, aby občania nevypaľovali suché trávy, nezakladali oheň na miestach, odkiaľ sa môže rozšíriť a v prírode používali iba miesta, ktoré sú na kladenie ohňa určené a pri odchode ohniská uhasili, či tiež obmedzili fajčenie v lese.

Vyskytujú sa aj prípady, kedy vzplanú porasty v blízkosti ciest v dôsledku odhodenia nedohasaného ohorka z cigarety. V mnohých prípadoch požiarov zohrávajú úlohu aj poveternostné podmienky, ktoré ľudia zle odhadnú. Za vypaľovanie porastov je možnú uložiť pokutu až do výšky 331 eur.  

Titulka: DHZ Brezová pod Bradlom