Bzince p/Javorinou, 1.  jan. 2023 / Starosta a zastupiteľtvo obce ocenilo za rok 2022 ôsmich občanov, ktorí vytvárali a vytvárajú hodnoty vo všetkých spoločenských spektrách a šíria dobré meno Bzinciam pod Javorinou doma i v zahraničí. Samospráva udeľuje ocenenia už štyri roky. Chce tak poukázať na inšpiratívnych ľudí, pre ktorých je práca radosťou i životným poslaním a zároveň im pri tejto príležitosti poďakovať za povšimnutiahodné činy.

Zdroj: Obec Bzince pod Javorinou

Cenu obce Bzince pod Javorinou za rok 2022 si z rúk starostu Dušaná Málika prevzala Emília Krajčovičová za verejne prospešnú činnosť, ľudskosť´a  láskavosť v prospech spoluobčanov, Ján Kováč za dlhoročnú činnosť pri záchrane ľudských životov, Bianka Majdišová a Alexandra Hricová za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v technickej činnosti. Cena bola in memoriam udelená aj Zore Vidanovej za prospešnú činnosť pre obec, prácu kronikárky obce a učiteľky základnej školy.

Laureátmi Ceny starostu obce za rok 2022 sa stali Ladislava Chudá za dlhoročné darcovstvo krvi a záchranu životov, Nella Horňáková a Karolína Martáková za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej činnosti a tiež za propagáciu obce doma i v zahraničí.

Titulka a zdroj informácií: Obec Bzince pod Javorinou