Kopanice, 15. apr. 2023 | Pätnásty apríl je Svetovým dňom umenia. V roku 2011 ho ustanovilo celosvetové združenie výtvarníkov – Medzinárodná asociácia umenia, na počesť narodenia legendárneho renesančného umelca, Leonarda da Vinci (*15. 4. 1452). Od roku 2020 je tento zaujímavý deň oficiálne zaradený do kalendára UNESCO.

Umelecký talent neobchádzal v histórii ani ľudí z nášho regiónu, a to v mnohých smeroch. Medzi najznámejších maliarov však bezpochyby patrí Štefan Bednár. Zaslúžilý umelec Československa, držiteľ Radu práce a Radu slovenského národného povstania I. triedy, sa narodil 15. mája 1909 na Myjave. 

Štefan Bednár, Autoportrét, 1937, zdroj: bojovnik.eu

Publicista a akademický maliar, priamy účastník Slovenského národného povstania, pôsobil v Prahe, kde aj študoval, a neskôr Bratislave. Svoje umelecké tvorenie naplno rozvinul na študijnom pobyte v Paríži (1934-36). Po návrate sa živil ako redaktor a slobodný umelec. Jeho tvorba zahŕňala plagáty, knižné ilustrácie, rôzne grafiky a karikatúry, venoval sa aj výtvarnej publicistike a memoárovej literatúre. Svoj talent využíval i počas vojny, ako výtvarník povstaleckej tlače a tiež bol spolutvorcom falošných dokladov pre ľudí v ilegalite. Ako člen hnutia odporu a spojka medzi G. Husákom a odbojovými organizáciami, si prešiel väznením v koncentračnom tábore Mirošov pri Plzni. Jeho svedectvo o vojnových časoch podal v niekoľkých knižných tituloch.

Maľoval veduty – presné maliarske, alebo grafické záznamy, artistiku a šport, konské dostihy, tanečnice, voľné krajinárske a figurálne kompozície.

Zdroj: slovakiana.sk

Ako mladík si tiež všímal rodný kraj, výsledkom čoho boli zaujímavé obrazy zo skoršej i neskoršej tvorby, na ktorých zachytil rázovitosť krajiny a folklór. Významnou prvotinou Bednára je maľovaná myjavská javisková opona, vyhotovená na konopnom plátne, zo starého školského javiska z 20. rokov 20. storočia.

Nasledujúce fotografie malieb Štefana Bednára a ďalších umelcov pochádzajú z online katalógu výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií, evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia – webumenia.sk, kde nájdete obrazy vo výbornej kvalite, spolu s informáciami o dielach a autoroch. Odporúčame!

Chlapec z Myjavy, 1969.
Dievča z Myjavy, 1968.
Kone Jána Brezinu, 1968.
Východ – Z myjavského cyklu, 1968.
Vatry 18.9.1848, 1968-72
Myjavský motív, 1939
Juh, 1968.
Joža Úprka, Na myjavskom trhu, 1886. Joža Uprka bol moravský maliar a grafik, predstaviteľ romantického historizmu a secesného dekorativizmu. Jeho dielo je významným národopisným dokumentom folklóru južnej Moravy.
Martin Benka, Z myjavských kopaníc, 1935. Martin Benka bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista, zakladateľ moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe. 
M. Benka, Na myjavskom trhu, 1935.
Miloš Jiránek, Trh na Myjave, 1903. Miloš Jiránek bol český maliar, výtvarný kritik, literát a prekladateľ. V maliarskom diele bol ovplyvnený impresionizmom.
M. Jiránek, Z Myjavy, 1903.
Jiří Mandel, Krajina od Myjavy, 1925. Jiří Mandel bol akademický maliar a gymnaziálny profesor matematiky a kreslenia, pochádzajúci z Moravského Slovácka.

Titulka: Miloš Jiránek / Štefan Bednár. zdroj: webumenia.sk.