Stará Turá, 1. feb. 2023 | V polovici marca 2023 sa začnú rekonštrukčné práce na ceste č. II/581 spájajúcu Myjavu a Nové Mesto nad Váhom.

Pôjde o ďalšiu zo šiestich etáp, v ktorých Trenčianska župa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu postupne z eurofondov opravuje 24 km tejto cesty. Tri etapy rekonštrukcie na úsekoch Palčekovo (1,2 km), Hrašné-Myjava (4,6 km) a Turá Lúka-Myjava (3,8 km) boli zrealizované do roku 2022. Pri najbližšej etape to bude 4,02 km úsek vedúci od začiatku mesta Stará Turá smerom na Nové Mesto nad Váhom, v intraviláne konkrétne ulice Mýtna a Husitská cesta.

Na svojom Facebooku o veci informoval po pracovnom stretnutí na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ v NMnV primátor Starej Turej Leopold Barzscz.

,,Nepôjde iba o položenie nového asfaltového povrchu od Technických služieb až po benzínovú pumpu. Snáď najkomplikovanejšou časťou bude komplexná rekonštrukcia premostenia potoka v blízkosti kruhového objazdu, čo si vyžiada obmedzenie a presmerovanie dopravy v meste.‘‘

Tak ako aj v predchádzajúcich etapách sa pritom bude dbať na čo najplynulejší prechod dopravy a úsek bude podľa časového harmonogramu realizovaný po častiach. Zhotoviteľská spoločnosť Colas Slovakia bude mať na jeho dokončene 233 dní odo dňa odovzdania staveniska. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 6,65 mil. eur.

Titulka: Google Maps