Trenčín, 31. 1. 2023 | Po rokovaní Združenia miest a obci myjavského regiónu sa v pondelok uskutočnilo aj Zasadnutie TSK, na ktorom bolo najzásadnejšou témou zdravotníctvo v Trenčianskom kraji a s ním spojená nová kategorizácia Min. zdravotníctva SR, podľa ktorej by sa nemocnica v Myjave spolu s ďalšími štyrmi nemocnicami ocitla v poslednej úrovni tzv. komunitných nemocníc. Jedinou nemocnicou III. kategórie v kraji by sa v stala FN v Trenčíne a II. kategórie v nemocnica v Bojniciach a Považskej Bystrici.

Kraj, samosprávy ani nemocnica v Myjave s týmto rozdelením nesúhlasí, nemocničná sieť je už beztak poddimenzovaná a občania majú problém s dostupnosťou akútnej zdravotnej starostlivosti. Najpodstatnejšia je v tomto prípade geografická dostupnosť. Tá by mala byť do nemocníc kategórie druhej a vyššej aspoň u 90 % obyvateľov do pol hodiny, čo nie je pre okres Myjava v prípade dochádzania do Skalice či Trenčína možné. Okrem toho by sa prípadným ochudobnením nemocničných služieb v dlhšom časovom intervale mohol zhoršiť demografický vývoj a zhoršia sa aj kapacitné podmienky Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Viac o činnostiach nemocníc I. kategórie tu:

,,Jedinou možnosťou ako toto kritérium geografickej dostupnosti splniť je, aby bola do II. úrovne zaradená aj myjavská nemocnica. Tá v súčasnosti poskytuje akútnu i plánovanú zdravotnú starostlivosť pre spádové územie s asi 70 000 obyvateľmi z okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Senica. Z hľadiska rozsahu poskytuje pacientom ambulantnú, ústavnú a lekársku starostlivosť, zabezpečuje ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, aj pre deti a dorast a prevádzkuje záchrannú zdravotnú službu. Nájdeme v nej osem lôžkových oddelení s kapacitou 195 lôžok,‘‘ uvádza hovorca mesta Myjava Marek Hrin. Okrem NsP Myjava žiada kraj z podobných dôvodov preradenie aj nemocnice v Partizánskom. V záujme občanov, samospráv i nemocnice bola 30. januára 2023 spustená avizovaná petícia, v ktorej TSK žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o zachovanie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä pre občanov okresov Myjava a Partizánske.

Petícia je zatiaľ iba v tlačenej forme a dá sa podpísať v NsP Myjava, na MsÚ Myjava, ale občania si ju rovnako dole pod článkom môžu stiahnuť, vytlačiť a pričiniť sa o zber podpisov sami. Tých bude potreba čo najviac, aby sa ňou mohla zaoberať Národná rada SR. Podpisové hárky by mali byť dostupné na ďalších obecných a mestských úradoch v myjavskom okrese.

PETÍCIA NA STIAHNUTIE TU

Titulka: TSK