Autor: Záhorák

Krajné, 19. apr. 2023 | Vzácneho životného jubilea, 102 rokov, sa v minulých dňoch dožila pani Mária Gajdošová, ktorá ostatné roky trávi v Zariadení opatrovateľskej služby v Krajnom. Vedenie zariadenia jej pripravilo oslavu, na ktorej sa zúčastnila väčšina z vyše stovky klientov zariadenia.

Pani Mária pochádza z Hornej Stredy, do zariadenia pre seniorov prišla v Krajnom pred piatimi rokmi. Telo ju už neposlúcha tak ako v minulosti, no myseľ má stále dobrú. Pamätá si na detstvo i mladé roky.

Keďže bola druhou najstaršou dcérou v rodine s ôsmimi deťmi, pracovať musela už od detstva. Fyzická práca jej nikdy neprekážala, ako sama prezradila, práca v poli ju živila celý život. Tajomstvom dlhovekosti je podľa nej skromný životný štýl, striedmosť a fyzická práca.

Oslava, ktorú pripravilo vedenie Zariadenia opatrovateľskej služby pani Márii, bolo aj oslavou životných jubileí všetkých klientov zariadenie. O príjemnú atmosféru sa postaral folklórny súbor Povoja z Piešťan, nechýbali gratulanti z obce, farnosti a samozrejme ani rodina pani Márie.

Autor: Peter Chalupa

Titulka a zdroj foto: Záhorák / ZOS Krajné