Myjava, 23. dec. 2023 | Veriaci prichádzajúci na Štedrý deň do evanjelického kostola v Myjave, si budú môcť priniesť domov k štedrovečernému stolu pravé svetlo z Betlehema.

Plameň zažatý na začiatku adventu v mieste narodenia Ježiša Krista putuje osobným odovzdávaním zo sviečky na svečku po celom svete.  K nám sa dostáva predovšetkým vďaka Slovenským skautom, ktorí ho tento rok priniesli do 300 slovenských miest a obcí, od Bratislavy, cez Lomnický štít až po Bardejov. Má vyjadrovať posolstvo nádeje, jednoty, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.

Prichádzajúci na Služby Božie do myjavského evanjelického chrámu, si budú môcť od plameňa rovnako rozsvietiť aj svoje vlastné lampáše.  

,,Vďaka tomu môže skutočný plameň zažatý v Betleheme svietiť aj na vašich štedrovečerných stoloch. Je to krásny symbol, ktorý nám pripomína, že Ježiš sa naozaj narodil v Betleheme, dodnes je živý v nebesiach a chce byť prítomný aj v našich rodinách a urobiť naše sviatky požehnané a krásne,‘‘ vysvetľuje vo videu farár CZ ECAV Myjava Ján Velebír.

Program služieb Božích CZ ECAV Myjava počas vianočných sviatkov:

Titulka: betlehemskesvetlo.sk