Brezová pod Bradlom, Stará Turá, 14. dec. 2023 | Dobrosrdeční ľudia sa v čase adventu spojili sily v snahe vyzbierať peniaze pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

V Brezovej pod Bradlom usporiadala 8. decembra brezovská samospráva spolu s občianskymi združeniami a cirkevnými organizáciami počas vianočného trhu jubilejný 10. ročník Predvianočnej charitatívnej kapustnice. K spoločnej myšlienke pravoslávnych, katolíckych i evanjelických zástupcov a dobrovoľníkov v meste sa pridali i občania z Ukrajiny, ktorí podporili predaj svojím domácim borščom. Brezovčania vyzbierali pre deti zo sociálne slabšieho prostredia celkom 1 117 eur a dokázali, že hoci súčasná doba nepraje míňaniu peňazí nazvyš, majú srdce na správnom mieste.

Foto: Mesto Brezová p/B.

V podobnej veci pokračovali 13. decembra aj žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy, ktorí vytvorili kultúrny program a vďaka sponzorom uvarili rovnako výbornú ZUŠ-kársku kapustnicu. Vyzbierané peniaze použijú na kúpu kvalitnejších učebných pomôcok, opravu krojov a doplnenie hudobných nástrojov.

Dobročinná zbierka sa konala i v meste pod Javorinou. Mesto Stará Turá odkazuje veľké ďakujeme pre všetkých ľudí, ktorí 9. decembra prispeli do charitatívnej zbierky na vianočných trhoch. Zbierka k trhom už tradične roky patrí a mesto ju zabezpečuje prostredníctvom členov sociálnej a bytovej komisie.

Foto: Mesto Stará Turá.

Pre ľudí v tiesni, deti s handicapmi, chorých a ich rodiny sa podarilo vyzbierať 3 085 eur. ,,Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli s uskutočnením zbierky, varili, piekli, predávali, alebo sa inak pričinili o to, že bolo možné charitatívnu zbierku zorganizovať,’’ odkazuje staroturianska samospráva s prianím prežitia príjemných vianočných sviatkov.

Titulka: mesto Brezová pod Bradlom.