Myjava, 8. feb. 2024 | Študenti Gymnázia v Myjave vyzbierali pre Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou Myjava prostredníctvom vianočnej charitatívnej akcie 1 570 eur.

Podujatie v rámci školy organizujú študenti s pedagógmi dlhé roky a stalo sa nedmysliteľným koloritom predvianočného obdobia. V rámci tried si pripravujú dekorácie, šperky, občerstvenie a ďalší sortiment, z ktorého výťažok putuje na dobročinné účely.

,,Na študentoch je vidno, že sa tešia, na podujatie sa pripravujú a záleží im na tom, aby mali všetko dobre pripravené. Naši gymnazinsti si prichystali a povyrábali krásne veci. Je to pre nich príležitosť nielen urobiť niečo dobré pre iných ľudí, ale aj spoznávať sa v rámci tried, pretože pocit priateľského  školského prostredia je pre študentov mimoriadne dôležitý a snažíme sa, aby aj s učiteľmi mali dobrý vzťah. Je veľmi pekné, že aj absolventi k nám pri tejto akcii zavítajú a zaspomínajú na svoje školské časy. Radi s nimi podebatujeme, ako sa majú, ako sa im darí a podobne,“ povedala riaditeľka GyMy, Alena Havlíková.

Zdroj: NsP Myjava.

Zástupcov  školského parlamentu myjavského gymnázia – Juraj Blažeka a Anetu Sopóciovú, spoločne s riaditeľkou A. Havlíkovou a D. Mockovčiakovou v nemocnici prijali a poďakovali za iniciatávu riaditeľka nemocnice E. Štefíková spolu s námestníčkou V. Markovou a primárom detského oddelenia, V. Noskom. Rovnako pozdravili detských pacientov a odovzdali im malé darčeky. Nemocnica peniaze využije na kúpu inhalátora pre detských pacientov, ktorý sa používa pri liečbe ochorení dýchacích ciest.

Zdroj: GyMy, NsP Myjava.

Titulka: V. Pyxel Domen.