Trenčín, 22. jan. 2024 | Trenčiansky samosprávny kraj opraví v rámci Súvislého plánu opráv na rok 2024 celkovo 39 úsekov ciest II. a III. triedy s dĺžkou 35 km za sedem miliónov eur.

Úseky ciest boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí a na zdrojové možnosti župy. V okrese Nové Mesto nad Váhom tak opravia 3 úseky v dĺžke 3,25 km a v okrese Myjava 4 úseky v dĺžke 3,7 km;

  • Podolie – Kopanice, cesta III/1231, kilometer 0 až 1,5 (1 500m)
  • Lubina – Hrnčiarové, cesta III/1239, kilometer 2,8 až 3,3 (500m)
  • Intravilán obce Poriadie, cesta III/1211, kilometer 3,35 až 4,35 (1 000m)
  • Brestovec – spojka, cesta III/1205, kilometer 0 až 1 (1 000 m)
  • Turá Lúka – Vrbovce, cesta  III/1197, kilometer 2,4 až 3,4 (1 000m)
  • Intravilán obce Stará Myjava, cesta III/1204, kilometer 4,3 až 5 (700m)
  • Nové Mesto n/V – Rakoľuby, cesta II/515, kilometer 2 až 3,122 s okružnou križovatkou (1 122m)

V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov. Práce prebehnú v druhej polovici roka 2024.

Zdroj: SC TSK, Dôvodová správa POC 2024.

Titulka: Google Maps.