Myjava, 1. dec. 2022 / Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prešli obnovou hlavných vstupov do areálu. Okrem nemocnice v Bojniciach a Považskej Bystrici sa rekonštrukcia týkala aj Nemocnice s poliklinikou Myjava. Do modernejšieho a čistejšieho vzhľadu budov prvého kontaktu s človekom prichádzajúcim do nemocníc župa celkovo investovala viac ako 473 tisíc eur.

Foto: TSK

„Okrem samotných vstupov bolo upravené aj ich okolie. Zrekonštruovali sa  prístupové chodníky, odstránil sa reklamný a informačný smog. Pribudlo aj LED osvetlenie či svetelné označenie – písmeno H,‘‘ informovala Beáta Tichá z Úradu TSK.

Zdroj informácií a titulnej foto: www.tsk.sk