Myjava, 8. dec. 2022 / V Myjave sa zapojili do celoslovenskej zbierky vianočných darčekov pod názvom ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?‘‘, ktoré poputujú do rúk osamelým seniorom. Zbieralo sa do 5. decembra a Myjavčania na Oddelení soc. služieb mesta zhromaždili 200 škatúľ, ktoré spravia radosť predovšetkým klientom zariadení Nezábudka a Jesienka.

Hoci sa táto zbierka skončila, Sociálne služby mesta Myjava prichádzajú s ďalšou. Je pre ľudí v neľahkej životnej situácii, s ktorými pracujú zamestnanci samosprávy – rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, osamelé matky s deťmi, dôchodcovia, ktorí nie sú umiestnení v žiadnom zariadení a sú odkázaní len sami na seba. Zbierka ,,Daruj kúsok Vianoc‘‘ potrvá do 16. decembra, zberným miestom je dispečing MsP Myjava, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne.

Akej pomoci sa najviac ľudia potešia? Jedná sa predovšetkým o trvanlivé potraviny – káva, čaj, kekse, cukríky a podobne, drogériu v podobe mydiel, šampónov, gélov, krémov či zubnej pasty, alebo aj oblečenia, z ktorého sú vhodné papuče, rukavice, čiapky, šále. Dobrým darčekom sú knihy, hry, hračky, stavebnice, či pomôcky do školy. Pridať môžete aj vianočný pozdrav.

Sociálni pracovníci budú dary pred odovzdaním kontrolovať a na prípadný nevhodný obsah (alkohol, peniaze, lieky, sošky, plyšáky, príliš opotrebené oblečenie) upozornia. Úplne najideálnejšie preto bude zabaliť veci do škatúľ tak, aby bolo možné do ich obsahu nahliadnuť.  

,,Ak vy sami vo svojom okolí poznáte núdznych ľudí a rodiny, ktorých by takáto darčeková pomoc potešila, môžete dať o nich pracovníkom oddelenia sociálnych služieb vedieť. Dokonca môžete svoj dar venovať niekomu konkrétnemu, komu chcete pomôcť, ale možno nechcete, aby o vás dotyčný človek vedel. V takom prípade stačí, ak na škatuľu uvediete adresu a darček bude prijímateľovi doručený za vás,‘‘ vysvetľuje hovorca mesta Marek Hrin. Mesto Myjava ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí sa do tejto zmysluplnej a milej zbierky zapoja.

Oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava tiež pripravuje zbierku teplého, funkčného, čistého a nepoškodeného oblečenia vhodného do chladného počasia, ktoré znesie mráz aj zrážky, nazvanú Zimný šatník. Ide o pomoc pre ľudí bez domova a v zložitých životných podmienkach. Predmetom zbierania sú zimné bundy, čiapky, šály, rukavice, nátelníky, svetre, nohavice, tepláky, ale aj obuv a deky. Toto oblečenia môžu Myjavčania nosiť na Odd. soc. služieb počas úradných hodín.

Titulka: Mesto Myjava