Myjava, 12. dec. 2022 / Mesto Myjava vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie zóny s názvom Nová Myjava. Úlohou architektov uchádzajúcich sa o odmenu za projekt bude vypracovať komplexný návrh prestavby autobusovej stanice na polyfunkčnú zónu s prevahou obytných priestorov, ktorá by mala nadviazať na jestvujúcu zástavbu pri rešpektovaní Územného plánu mesta Myjava. Okrem obytnej časti sa v návrhu počíta so športovou a rekreačnou vybavenosťou, zeleňou a celkovým vyriešením dopravy a parkovania v lokalite.

Foto: Google

Celkovo sa jedná o 9-hektárové územie od križovatky Novomestská-Trokanova po ulicu Uhrova, oddeľujúcu obytnú časť starších bytových domov od areálu bývalej SAM až po železničný násyp. Z hľadiska zástavby sa dnes jedná o relatívne voľnú plochu s rozsiahlou menej využívanou autobusovou stanicou, kedysi situovanou predovšetkým pre zamestnancov armatúrky. Práve na jej mieste by mohli v budúcnosti vyrásť nové bytovky, priestory pre parkovanie a stanicu nahradiť autobusová zastávka.

Zdroj: Mesto Myjava

V predmetnom území sa nachádza napríklad aj bikepark, či nešťastne riešená križovatka Novomestská-Krajnanská-Žaboškreky. Bude len a len na architektoch, ako sa s daným priestorom popasujú, či a v akej miere do týchto pozemkov zasiahnu tak, aby zóna vytvárala ucelený funkčný priestor pre život.

Architektonickou súťažou chce mesto získať ucelený návrh z iného pohľadu, ktorý dá územiu zmysel a z ktorého sa bude vychádzať pri jeho možnom etapovitom zastavovaní v budúcnosti. Vzhľadom na rozsah autobusovej stanice, výška možných investícií pravdepodobne nebude pre samotné mesto únosná. Uvažuje sa o zapojení investorov, ktorí by novú obytnú zónu (spolu)realizovali. Architekti preto budú musieť vypracovať napríklad zjednodušené návrhy bytov, aby jestvovala určitá možnosť variability. Vzhľadom na to, že Myjava má dlhodobý problém s nedostatkom novej bytovej výstavby, ponúka táto časť mesta významnú perspektívu.

Titulka: Google maps