Najteplejšie mesiace v roku so sebou pochopiteľne prinášajú pre sucho a horúčavy zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch práve v období letných prázdnin. Minulý rok v priebehu júla a augusta zasahovali hasiči pri 1 315 požiaroch, ktoré bohužiaľ zapríčinili smrť 9 ľudí a zranenie ďalších 26 osôb. HaZZ ďalej informuje, že asi ¾ z celkového počtu požiarov vznikli v prírodnom prostredí. V júli je rovnako najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov poľnohospodárskej techniky – v roku 2021 bolo 16 takýchto prípadov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlásilo od štvrtka 14. júla 2022 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Požiar trávnatého porastu 13. júla 2022 U Mosnákov, zasahovali hasiči z Myjavy a Brezovej pod Bradlom. Zdroj FB DHZ Brezová pod Bradlom.

Aj taká drobnosť ako vyhodenie nedohaseného ohorku cigarety z auta môže spôsobiť škody na majetku a záťaž pre hasičov, ktorá by pri troške zodpovednosti vôbec nemusela vzniknúť.  

,,Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody,‘‘ približuje v správe HaZZ, ktorý vyzýva na dodržiavanie zákazov:

  • Fajčiť, odhadzovať horúce alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšených rizikom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty, stromy, slamu, krovie a iný odpad zo záhrad,
  • zakladať oheň na miestach, kde sa môže rozšíriť.

Hasiči absolvovali v Trenčianskom kraji v priebehu I. polroka 2022 celkovo 1 456 výjazdov, z toho najväčší podiel, až 527 zásahov, bolo práve kvôli požiarom.

Zdroj tit. foto: FB DHZ Brezová pod Bradlom

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY