Stará Turá, 14, apr. 2024 | V Strednej priemyslenej škole v Starej Turej slávnostne prestrihli pásky k novým učebniam automatizácie, robotiky a elektrotechniky.

Tri učebne, vrátane stavebných úprav, so sociálnym zázemím spolu v hodnote takmer 840 tisíc eur, vybudovali z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, so spolufinancovaním Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Foto: SPŠ Stará Turá.

Základom nového laboratória „Elektroniky, merania a internetu vecí“ so siedmimi pracoviskami a meracími prístrojmi je počítač s modulmi. Učebňa bude slúžiť na skúšanie, meranie a pochopenie funkcií analógovej a číslicovej techniky, pomôže študentom pochopiť zložité obvody využívané v súčasnej, modernej technike. Nové pracovisko plošných spojov s frézkou, odsávaním, kamerou, počítačmi a tlačiarňou, rovnako zlepší študentom celkový priebeh práce, bezpečnosť a ekologickosť výroby.

Foto: SPŠ Stará Turá.

,,Som rád, že sa škole aj vďaka spolupráci s firmami podarilo získať naviac kolaboratívne roboty či výučbové prvky,“ povedal župan Jaroslav Baška. „Vďaka projektu sa nám podarilo vybudovať nové laboratóriá a pekné miestnosti a aktuálne máme plnú výbavu profesionálnych ABB robotov na výučbu žiakov na akékoľvek práce. Školu sa snažíme vybaviť zariadením čo najlepšie, aby sme prilákali dobrých žiakov a aby firmy mali svojich zamestnancov,“ vysvetlil riaditeľ školy Milan Duroška.

Foto: TSK.

Škola v predchádzajúcom období zmenila názov na SPŠ, čím sa chcela viac priblížiť svôjmu odborovému zameraniu. Nové pracoviská sú ďalšou z dôležitých investícií, ktoré pribudli k rekonštrucii internátu a telocvične. Cieľom školy a župy je zlepšiť a zatraktívniť prostredie pre učiteľov a študentov, čo zároveň dáva možnosť ku kvalitnejšej príprave budúcich, v súčasnosti žiadaných pracovníkov v technických odboroch na trhu práce.

Zdroj: SPŠ Stará Turá, Trenčiansky samosprávny kraj.

Titulka: Trenčiansky samosprávny kraj.