Bratislava, 19. mar. 2024 | Pomáhali starším, organizovali osvetové podujatia o hendikepovaných, zlepšovali vlastné komunity. 160 mladých ľudí si v Bratislave prebralo medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu–DofE. Gymnázium Myjava malo medzi nimi druhé najvyššie zastúpenie spomedzi stredných škôl a centier voľného času.

Gymnazisti Marián Chudík, Natália Nováková, Nikol Ochodnická, Simona Smolíčková a Barbora Vičíková patria medzi stošesťdesiat mladých ľudí, ktorí si v utorok prebrali prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu v Historickej budove Národnej rady v Bratislave. Odovzdávanie medzinárodnej ceny poctil svojou účasťou veľvyslanec Spojeného kráľovstva Nigel Baker. Medzi ďalšími oceňovateľmi boli známe tváre, ako komička Lujza Garajová–Schrameková, herec Roman Poliačik či spisovateľ Daniel Hevier.

Foto: K. Talábová

Najvyššia, zlatá úroveň DofE, je časovo najnáročnejšia a získavajú ju priemerne len tri percentá zapojených študentov. Každá absolventka či absolvent, investujú do aktivít viac ako rok a pol. Zárukou, že sa to dá zvládnuť, je 160 mladých, nadaných ľudí, ktorí získali toto ocenenie. Svoje schopnosti v DofE rozvíjajú cez výzvy športu, talentu, dobrovoľníctva a na záver absolvujú dobrodružnú expedíciu. Prekonávanie vlastných limitov, rozvoj talentu, ale aj pomoc okoliu sú dôkazom ich výnimočných príbehov. Po prevzatí medzinárodne uznávaného certifikátu sú pripravení na budúcnosť a motivovaní čeliť životným výzvam. Jedna z najčastejších odpovedí na otázku, čo dal mladým náš program je fakt, že sú sebavedomejší.

Foto: Matúš Koprda

DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. Ročne ho realizuje vyše 1 milión mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130 krajinách sveta. 

DofE komplexne rozvíja charakterové vlastnosti, ako je cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútorná motivácia cez nastavovanie si cieľov a ich systematické napĺňanie v oblastiachako je šport, talent a dobrovoľníctvo.
Mladí ľudia zlepšujú aj svojekomunikačné zručnosti a učia sa tímovosti na dobrodružnej expedícii. Program sa dá absolvovať na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni.

Na Slovensku funguje program DofE od roku 2015. V pilotnom ročníku bolo zapojených 12 škôl a 181 mladých ľudí, ktorí chceli na sebe pracovať. V DofE bolo v roku 2023 aktívnych až 7500 mladých ľudí. S týmito číslami saradíme medzi krajiny, ako je Nový Zéland či Kanada.

Ocenenie pomáha k prijatiu na vysokú školu u nás alebo v zahraničí, k rovnako získaniu štipendia, či nájdení si lepšiej práce. Podľa výskumu SROI (Social return on investment) prospieva k posilňovaniu duševného aj fyzického zdravia – cez šport, rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Mladým ľuďom dáva možnosť realizácie, príležitosť stať sa súčasťou komunity, byť odolný a aktívny.

Autor: Kristína Talábová

Titulka: Kristína Talábová