Titulná foto: OZ Pre Prírodu

Pod orchideami si asi väčšina z nás zmyslí na rastliny s krásnymi farebnými kvetmi hojne ponúkanými v obchodných reťazcoch, ktoré ľudí zaujmú svojím tvarom, farbami a pocitom navodzujúcim exotiku. Tieto obľúbené izbové rastliny však nie sú iba výsadou trópov. Rastú všade na Zemi s výnimkou oblastí večného ľadu a áno, aj na Slovensku, ba ešte presnejšie, priamo na našich kopaniciach. Okrem toho, že významným spôsobom obohacujú rôznorodosť prírody, fascinujú najmä spôsobom života. Rásť môžu pod zemou, na zemi aj na stromoch. Záleží samozrejme od druhu, ktorých je na svete vyše 25 tisíc. Preto je aj u pestovateľov a nadšencov taká obľúbená. Ich genetická nestálosť totiž umožňuje medzirodové a medzidruhové kríženie, vďaka čomu vznikajú stále nové a nové formy. Ich originálny latinský názov je Orchidaceae, po našom vstavačovité. Na Slovensku je asi 90 zaznamenaných druhov orchideí, niektoré z nich by ste si v prírode bez pozornejšieho oka ani nevšimli. Všetky druhy na našom území sú samozrejme veľmi vzácne a zákonom chránené, takže na domáce pestovanie slúžia výlučne tie na predaj v obchodoch.

S oboznamovaním týchto prírodných krások u verejnosti pomáha Občianske združenie Pre Prírodu, ktorého poslaním je ochrana prírody v Bielych Karpatoch a na Strednom Považí. ‘‘Venujeme sa najmä praktickej starostlivosti o chránené územia, jarnému prenosu obojživelníkov a záchrane starých a krajových odrôd ovocia. Ďalšou z našich aktivít je aj environmentálna výchova. ‘‘, dopĺňa záujmy OZ ekologička Adriana Hološková. Jednou z jarných činností združenia bola aj prírodovedná exkurzia rozkvitnutým vrbovčianskym chotárom, ktorá prilákala 14. mája na úbočia vrchu Žalostiná tridsiatku zvedavcov, aby sa vybrali hľadať a skúmať naše ‘‘kopaničiarske orchidey‘‘

,,Každý rok preto organizujeme jarnú exkurziu do niektorého z území, o ktoré sa staráme. Tentokrát sme sa vybrali pod Žalostinú, kde sa nachádzajú hneď tri prírodné pamiatky – Žalostiná, Bučkova jama a Štefanová. Tie sú zároveň spolu s okolitými lúkami vyhlásené aj ako územie európskeho významu. Na lúkach pod Žalostinou rastie 16 druhov orchideí. Nachádza sa tu jediná lokalita kosienky karbincolistej na Slovensku. Je to nápadná rastlina pripomínajúca nevädzu. Zaujalo ma, že tento rok rozkvitli súčasne rôzne druhy rastlín, ktoré normálne kvitnú v odlišných obdobiach, takže sme mali možnosť pozorovať bohatú flóru. V plnom kvete sme našli vstavač mužský, vstavačovec májový a bradáčik vajcovitolistý. Ďalšie druhy v tomto pomerne chladnom území ešte nekvitli, prekvapilo nás však, že tu už rozkvitala päťprstnica obyčajná, ktorá zvyčajne kvitne až v druhej polovici júna.‘‘

Okolie Vrboviec je bohaté na prírodné pamiatky (PP), ktoré predstavujú útočiská pre vzácnu flóru a faunu. PP Bučkova jama je vyhlásená na ochranu najväčšieho komplexu zachovaných bielokarpatských zosuvových lúk a lesov masívu Žalostinej s výskytom mnohých ohrozených prírodných druhov. PP Žalostiná predstavuje jedno z mála zachovaných  zosuvných pramenísk v západnej časti Bielych Karpát. Táto pramenná mokraď v zosuvnej jame na malej ploche je domovom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. PP Štefanová je zas dôležitá z hľadiska vedecko-výskumného a ochrany genofondu. Žalostinú obteká od severu po juhozápad riečka Chvojnica s chránenými brehovými porastmi a kúsok ďalej na Chvojnici sa nachádza PP Šifflovské, pramenisková lúka s ohrozenými druhmi orchideí.

‘‘Orchidey sú predovšetkým výborné dáždnikové druhy. To znamená, že ak pre ne vytvoríme vhodné podmienky, pomôžeme aj množstvu iných, menej nápadných druhov. Na Slovensku osídľujú rôzne typy prostredia od lúk až po tmavé lesy. Tie lúčne vyžadujú predovšetkým citlivé extenzívne hospodárenie a drobné narušenie pôdy, napríklad kopytami hospodárskych zvierat. Občas sme však sami prekvapení, kde všade orchidey nachádzame, napríklad na úhoroch, na ktorých sa len pred pár rokmi pestovali zemiaky.‘‘

Stretnutia ako to vo Vrbovciach určite nie sú iba o poznávaní krajiny, ale i ľudí, ktorí si môžu vymeniť veľa zaujímavých informácií a poznatkov. Obzvlášť keď sa na takejto exkurzii zídu odborníci s rôznym zameraním.

,,V sobotu sme sa pod Žalostinou stretli s botanikmi, zoológmi, geológom ale aj miestnym vlastivedcom. Exkurzia tak určite bola obohacujúca pre každého účastníka.Tento región má záujemcom o prírodu čo ponúknuť. Keďže sa nás zišlo viac ako tridsať, ľudia majú o poznávanie života na kopaniciach zjavne záujem. Dúfame však, že takéto akcie v budúcnosti prilákajú aj trošku viac miestnych obyvateľov.‘‘

OZ Pre prírodu organizuje najbližšiu  dobrovoľnícku akciu – víkendovku od 10. do 12. júna na Vršatských bralách, kde sa budú ručne kosiť lúky a zúčastnení sa znova vyberú na exkurziu za orchideami. Bližšie informácie o akcii nájdete na facebookovej udalosti TU.

Fotografie: FB OZ Pre Prírodu

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️