02.30h To je pre túto noc všetko. Priniesli sme informácie z asi 30 samospráv o výsledkoch spojených volieb na kopaniciach. Pokračujeme aj v nedeľu. Dobrú noc všetkým sledovateľom.

02:15h (po zmene času) V Krajnom si znovuzvolili starostu Jána Konečníka. detailnejšie výsledky môžete vidieť v priloženej tabuľke. Účasť v tejto rozsiahlej obci bola 53%.

V Priepasnom si ľudia vyberali medzi dvomi kandidátmi. Súčasný starosta Peter Czere dokázal obhájiť svoje víťazstvo spred štyroch rokov so 73% volebných hlasov. Občania odovzdali celkovo 212 obálok, k urnám prišli takmer tri štvrtiny možných voličov.

Zdroj: Obec Krajné

03.00h V konkurencii troch ďalších kandidátov dokázala svoje miesto vo Vaďovciach ustáť Alžbeta Tuková, ktorá získala 44% hlasov. Celkovo využilo možnosť odvoliť 64% obyvateľov. V Moravskom Lieskovom jednoznačne vyhral s takmer 90% hlasov Róbert Palko.

02.45h V Prašníku sa uchádzali o post starostu až štyria kandidáti, najlepšie z nich vzišiel Milan Mozolák so 165 hlasmi a 47% podporou voličov. V Bzinciach pod Javorinou kandidoval iba súčasný starosta Dušan Málik. K urnám prišlo celkovo 686 z 1666 oprávnených voličov.

02.40h Na záhoráckej strane bolo zaujímavé sledovať situáciu v Sobotišti, kde bolo isté zvolenie nového starostu. Napokon sa ním stal Vladimír Jan Kružík s 39% podporou voličov. V Sobotišti prišlo k urnám 62% oprávnených voličov. Oproti tomu v Podbranči s 80% podporou zvíťazil doterajší starosta Milan Kadlíček.

02.35h Veľmi tesné víťazstvo zaznamenal v Bošáci Jozef Mihala, ktorému vyjadrilo dôveru 51,40% voličov a vo funkcii prevezme miesto po svojom protikandidátovi Danielovi Juráčkovi.

02.20h V Myjave volili najčastejšie na post župana TSK Bašku, za poslancov krajského zastupiteľstva doterajšieho primátora Myjavy Pavla Halabrína a Jaroslava Foltína.

02.00h Všetky mestá v našom regióne už zverejnili neoficiálne výsledky volieb.

00.50h Obyvatelia okresu Myjava si zvolili za poslancov v krajskom zastupiteľstve Jaroslava Cirana a Pavla Halabrína. Županom bude Jaroslav Baška, ktorý získal 67% hlasov voličov. Volebná účasť v celom kraji dosiahla 44,70%.

00.40h V Lubine zvíťazil doterajší starosta Martin Beňatinský. Získal takmer 77% hlasov voličov, teda 433 hlasov. Celková volebná účasť bola 48%.

00.30h V Rudníku obhájila post starostky Monika Malcová s 273 hlasmi z celkových štyroch stoviek. Účasť bola 60%. V Starej Myjave zostáva na mieste starostu Pavol Kováč, ktorý z troch kandidátov získal najviac hlasov – 258, teda 59%. V obci volilo 71% oprávnených voličov. Vo Vrbovciach to dnes mali jednoduché. Vo svojej práci pokračuje Dušan Eliáš, jediný kandidát na starostu. Volebná účasť dosiahla 38%.

00.20h V Polianke bol iba jeden kandidát na starostu, a to Pavol Kňazský. Volebná účasť bola 38% s 127 vydanými obálkami. Rovnaká situácia bola v Poriadí. Tam pokračuje ďalšie štyri roky Martin Pražienka. V obci volilo starostu 262 ľudí, celková účasť 48%.

00.15h Novým starostom Brestovca bude Ján Petráš, ktorý získal 264 hlasov, teda 48%. V obci bola nadpriemerná volebná účasť 67% oprávnených voličov. Odvolilo vyše 550 Brestovčanov. V Košariskách obhájil svoje richtárske miesto Štefan Antol s rovnými 200 hlasmi voličov z 238 platných hlasov.

00.10h Informácie z Myjavy naznačujú, že najviac hlasov získa kandidát na primátora Ľubomír Halabrín. Svoje miesto župana Trenčianskeho samosprávneho kraja obháji Jaroslav Baška. K polnoci mal priepastný náskok pred druhým Petrom Máťošom.

23.40h V Kostolnom kandidoval na post starostu iba Miroslav Cibulka, ktorému dalo hlas 208 občanov. Volebná účasť v obci bola 44%. Nového starostu budú mať v Jablonke. Tam ako jediný kandidoval Igor Kubík. Účasť presiahla 53%.

22.50h Obec Hrachovište zverejnila výsledky komunálnych volieb 2022. Post starostu obhájil Ivan Kolník. Získal polovicu hlasov zúčastnených voličov.

V Bukovci figuroval jediný kandidát na starostu. 138 hlasov získala Marcela Pavesková. Volebná účasť v obci presahovala 47%.

Aj vo Chvojnici bude naďalej starostom Marian Kollár, ktorý dostal ako jediný kandidát 94 hlasov a volebná účasť v obci bola bezmála 41%. Ďalšie obce, kde budú pokračovať doterajší starostovia, sú Zemianske Podhradie s Miroslavom Zámečníkom a Višňové s Pavlom Hluchým. Aj v týchto obciach bola voľba starostu formalitou, keďže kandidovali ako jediní.

Zdroj: FB Obec Hrachovište

22.40h Kandidát na krajského predsedu Jaroslav Baška vedie v župných voľbách pri 55% spočítaných hlasov s vyše 58 000 hlasmi pred druhým Petrom Máťošom s 12 400 hlasmi. V okrese Myjava, ktorý má v 44-člennom krajskom zastupiteľstve dve miesta, vedie Pavel Halabrín so 4 000 hlasmi a Jaroslav Ciran s 2150 hlasmi. Tretí je Jaroslav Foltín s 1600 hlasmi.

22:25h V Hrašnom bude pokračovať na stoličke starostu jediný kandidát Pavel Hučko. Vydaných bolo v obci 200 obálok, z toho 166 pre voľbu starostu. Volebná účasť 49%.

22.00h Prvým z potvrdených (staro)nových starostov na kopaniciach je Ján Morihladko, ktorý ako jediný kandidoval na starostu Podkylavy. V obci mohlo voliť 220 oprávnených voličov, vydaných bolo 123 obálok, z toho pre voľby starostu bolo odovzdaných 118 hlasovacích lístkov. Volebná účasť v obci dosiahla 56%.

21:45h Mesto Myjava zverejnilo priebežné výsledky župných volieb. Najviac hlasov v meste zatiaľ dostal v prípade voľby poslancov do VÚC odchádzajúci primátor Pavel Halabrín. V prípade voľby krajského župana je po necelej tretine celkových spočítaných hlasov v kraji ašpirantom na víťazstvo súčasný predseda TSK Jaroslav Baška s takmer 72% hlasov.

20:15h Možnosť voliť z domu využila aj 90-ročná pani Kristína z Vrboviec. V riadení obce bude pokračovať súčasný starosta Dušan Eliáš, ktorý ako jediný kandidoval na starostu. Občania si vyberali zo siedmich kandidátov na poslancov, čiže totožného počtu poslancov, ktorí budú do zastupiteľstva zvolení.

Foto: M. Bitarovský – Trenčiansky Terajšok

19.45h O chvíľu bude možnosť odvoliť v komunálnych a krajských voľbách 2022 ukončená. Nasledovať bude počítanie hlasov a priebežné zverejňovanie výsledkov. Ako prvé by mali na rad prísť krajské voľby a potom sčítavanie hlasov kandidátov na miestnych poslancov a starostov. V prípade menších obcí môže byť proces rýchly, väčšina hlasov môže byť sčítaných počas noci. V nedeľu do 14. hodiny by mali byť známe všetky kompletné výsledky aj v tých najväčších mestách.

18.00h V Rudníku hlásia 40 až 45% účasť. Obyvatelia si na obecnom úrade môžu vybrať z troch kandidátov na starostu.

17.45h V Hrašnom z vyše 400 oprávnených voličov už odvolila takmer polovica občanov. Jediným kandidátom na starostu je súčasný starosta Pavel Hučko, o 5 poslaneckých stoličiek sa uchádza 7 kandidátov. Relatívne dobrej účasti mohla pomôcť aj možnosť zároveň voliť v krajských voľbách.

17.30h V Starej Turej majú voliči k dispozícii 10 okrskov. Komisia z volebnej miestnosti na mestskom úrade konštatovala, že “je účasť kolísavá, mohla by byť aj lepšia.

16.30h Na Myjave to bude pri sčítavaní hlasov mimoriadne napínavé. Je totiž isté, že v Myjave prebehne na primátorskej stoličke zmena. Odvoliť už bol aj kandidát Peter Podmajerský a statusom na Facebooku sa o odvolení pochválil aj Milan Holič.

Foto: Peter Podmajerský

16.00h Ráno v Starej Turej odvolil s rodinou primátor Leopold Barszcz, ktorý si pred štyrmi rokmi vyslúžil priazeň takmer 49% voličov. Jeho oponentmi sú dnes nezávislí kandidáti Nora Pániková a Andrej Radena.

Foto: M. Bitarovský – Trenčiansky Terajšok

15.25h Polícia v súvislosti s voľbami informuje, že neeviduje ani v jednom z okresov Trenčianskeho kraja narušenie verejného poriadku.

,,V mestách a obciach trenčianskeho kraja dohliada na verejný poriadok zvýšený počet policajných hliadok, a to nielen motorizovaných, ale aj peších. V teréne sú aj príslušníci kriminálnej polície.“

Zdroj: FB Polícia SR – Trenčiansky kraj

12.30h Hlasovať môžete iba v mieste svojho trvalého bydliska. Pre voličov je spustená infolinka na tel. číslach 02/48592317 a 02/485923.

10.30h V Brezovej pod Bradlom sa volí v základnej škole na Dolných Lúkach. TV Brezová pripravila k voľbám informatívnu reportáž:

Vytvorené sú 4 volebné okrsky:

Okrsok č. 1

Baranecká, Cesta SNP, Čierne blato, Dolina, Dolné lúky, Garbiarska, J.M.Hurbana, Námestie 7.apríla, Námestie gen.M.R.Štefánika, Odbojárov, Partizánska, Piešťanská, Pod Vŕškami, Staničná, Športová, Vajanského

Okrsok č. 2

Bez adresy, Bradlianska, Budovateľská, Bukovská cesta, Ulica Danov vrch, Dolný Štverník, Družstevná, Ulica Horný Štverník, Hoštáky, Ulica Hurbanova dolina, Ulica Jána Závodného, Janka Kráľa, Minárčiných ulica, Myjavská, Prielohy, Ulica Prostredný Štverník, Štúrova, Ulica u Držkovcov, Ulica u Dzurákovcov, Ulica u Kravárikovcov, Ulica u Vaškovcov, Záhumnie, Ulica Žriedlova dolina

Okrsok č. 3

Sídlisko Dušana Jurkoviča

Okrsok č. 4

Dr. Št. Osuského, Horný rad, V jarku

10.00h V Myjave volia občania v desiatich volebných obvodoch. Zo vzdialenejších turolúckych kopaníc mesto pripravilo bezplatnú autobusovú dopravu k volebným miestnostiam.

Časť Junasovia – odchody

  • U Križanov – 8.00 hod. a 17,00 hod.
  • Černák – 8.03 hod. a 17.03 hod.
  • roľnícke družstvo – 8.05 hod. a 17.05 hod.
  • Pavlače – 8.10 hod. a 17.10 hod.

Odvoz späť od volebnej miestnosti v Hasičskej zbrojnici U Vankov – 8.50 hod. a 17,50 hod.

Časť Malejov – odchody

  • Ďurišov mlyn – 8.30 hod. a 17.30 hod.
  • Malejov – 8.35 hod. a 17.35 hod.
  • Štverná – 8.40 hod. a 17.40 hod.

Odvoz späť od volebnej miestnosti v Hasičskej zbrojnici U Vankov – 9.20 hod. a 18.10 hod.

8.45h Mesto Stará Turá zverejnilo prehľad volebných obvodov. Voľby v meste zabezpečuje 80 ľudí.

7.00h Volebné miestnosti boli otvorené. Príležitosť odovzdať svoj hlas budete mať do 20. hodiny večer.

Ako voliť? Všetky potrebné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, nájdete v našom článku:

Pekný, i keď trochu sychravý deň prajeme! Dnes prebiehajú na Slovensku krajské a komunálne voľby. Najzásadnejšie momenty a dôležité informácie z volebných miestností na kopaniciach nájdete práve v tomto článku.