V roku 2022 pripadli na spoločný dátum prvý raz spoločné komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov. V mestách a obciach naprieč celým Slovenskom otvoria hlasovacie miestnosti v sobotu 29. októbra 2022 ráno o 7. hodine a svoj hlas obľúbenému kandidátovi budete môcť odovzdať do 20. večernej hodiny.

Občan je oprávnený voliť kandidátov na starostov, primátorov a miestnych poslancov v mieste svojho trvalého pobytu – teda v obci a meste, v ktorom má trvalé bydlisko. Voliť môžete v mieste svojho volebného okrsku.

Územne sa na kopaniciach župné voľby týkajú obvodu č. 3 – okres Myjava, z ktorého sa do 44 členného krajského zastupiteľstva dostanú dvaja poslanci a obvodu č. 4 – okres Nové Mesto nad Váhom, z ktorého budú záujmy hájiť v Trenčíne piati poslanci.

Po príchode do volebnej miestnosti sa komisii preukážete dokladom totožnosti, čiže občianskym preukazom. Následne obdržíte dve obálky s hlasovacími lístkami, ktorých prevziatie potvrdíte vlastnoručným podpisom. Biela obálka je určená pre hlasovanie v komunálnych voľbách a modrá obálka v župných voľbách. Následne sa vyberiete k osobitnému priestoru, kde obálky otvoríte a budete krúžkovaním hlasovať.

V prípade voľby starostu, primátora, alebo župana Trenčianskeho kraja zakrúžkujete iba jednu osobu. V prípade volieb poslancov do župného zastupiteľstva aj volieb do miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v danom volebnom obvode zvolených. Tento počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Ak sa pri hlasovaní pomýlite, môžete požiadať volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. Správne vyplnené lístky vložíte do obálok a následne do hlasovacej urny podľa farby. Nepoužité alebo nesprávne vyplnené lístky musíte odložiť do zapečatenej schránky.

Krajské a komunálne voľby sa nás podstatne dotýkajú. Svojím hlasom môžete ovplyvniť dianie priamo vo vašom meste, či obci. Využite preto túto demokratickú možnosť a príďte v sobotu k volebným urnám.

Odporúčame vám sledovať náš Youtube kanál Kopaničiarsky novín, kde nájdete rozhovory so všetkými kandidátmi na post primátora v mestách Stará Turá a Myjava.

NÁŠ YOUTUBE

Zoznam poslaneckých kandidátov pre voľby do VÚC Trenčín