Jedným za hlavných bodov 33. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré a uskutočnilo 22. novembra 2021 bolo schválenie rozpočtu na roky 2022-2024. Z vyrovnaného rozpočtu vo výške 211 mil. € najviac poputuje na stredné školstvo a rekonštrukcie ciest.

Župa vyčlenila pre toto obdobie z vlastného rozpočtu 7,5 mil. € na opravu 60 km ciest II. a III. triedy. V kopaničiarskom regióne ide najmä o pokračovanie opravy úsekov cesty č. II/581 z Nového Mesta nad Váhom do Myjavy, kde by sa malo v druhej etape súčasnej rekonštrukcie pokračovať po zime, do mája roku 2022. Celkovo by malo byť  s podporou eurofondov v šiestich etapách postupne rekonštruovaných viac ako 24 km tejto cesty za čiastku 29,3 mil. €

Na implementáciu projektov v rámci investičných štrukturálnych fondov EÚ, ktoré slúžia na zlepšenie technickej vybavenosti a modernizácie priestorov stredných škôl je vyčlenených viac ako 20,6 mil. eur. Z toho bude pre zlepšenie praktických zručností žiakov vo výške 985 tis. € podporená aj SOŠ Stará Turá.

Jednou z najväčších investícií v rámci kopaničiarskeho regiónu v roku 2022 bude zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti v NsP Myjava. Z celkového rozpočtu necelých 4 mil. € bude myjavská nemocnica podporená sumou takmer pol milióna €. Financie by mali slúžiť predovšetkým na obnovu zdravotníckej prístrojovej techniky (cca 375 tis. €), na rekonštrukciu výťahu v poliklinike (64,5 tis. €), na obstaranie hemokultivačného a telemetrického systému (44 tis. €) a na posilnenie kapacít a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou (asi 14 tis. €).

Trenčianska župa využije aj výzvu z dodatočných zdrojov REACT EU na podporu a udržateľnosť kultúrnych zariadení. O nenávratný finančný príspevok žiada v kraji 6 takýchto zariadení s celkovými oprávnenými výdavkami 1 mil. €. Na zvýšenie kvality poskytovaných služieb predložilo projekt aj Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

Na Youtube stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja si k zasadnutiu môžete pozrieť tlačovku predsedu TSK Jaroslava Bašku:

Zdroj titulnej fotografie: FB Jaroslav Baška