Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ v Starej Turej naďalej pokračuje s modernizáciou jej zázemia. Podľa informácií Trenčianskej župy sa v súčasnosti v škole realizujú dva projekty.

Projekt Zlepšenie praktických zručností žiakov uskutočnil kraj prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z IROP. Jeho účelom bola modernizácia troch učební. ,,Vymenili sa okná, spravili sa sociálne zariadenia, zrekonštruovali sa chodby. Stavebné úpravy sú už ukončené, trvali 4 mesiace a spolu aj s projektovou dokumentáciou a stavebným dozorom stáli viac ako 550 tis. eur,‘‘ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška. Učebne v priebehu budúceho roka vybavia novými technológiami – robotickými zariadeniami a stavebnicovými systémami pre elektrotechniku za viac ako 300 tisíc eur, na ktoré momentálne prebieha verejná súťaž.  

Zdroj: tsk.sk

Druhým predmetom modernizácie bola rekonštrukcia dvoch výťahov v školskom internáte. Župa si od tejto 100-tisícovej investície sľubuje zlepšenie bezpečnosti a pohodlia, ale aj navýšenie počtu študentov. Výmena prebehne do konca roka 2022.

Zdroj informácií a titulnej fotografie: www.tsk.sk