Centrum tradičnej kultúry v Myjave opäť v roku 2022 organizuje kurz výroby obradovej cestoviny hrtánki, ktorú si budete môcť vyrobiť na tradičnom náradí.

Príprava hrtánkov sa spája s remeslom kedysi veľmi príznačným pre Myjavu, s pytlikárstvom.

Na tkáčskych stavoch musel byť pravidelne vymieňaný komponent zvaný paprstek. Keďže v minulosti ľudia vychádzali z mála, čo mali, nič nemohlo vyjsť nazmar a tak sa aj takýto opotrebovaný paprstek, resp. jeho kratšie narezané časti našli využitie, konkrétne v kuchyniach domácich gazdín. Použili sa ako určitá forma pre výrobu cestovín, ktoré tvarom pripomínali hrtan. Tie sa potom uvarené jedli v morčacej alebo slepačej polievke.

Tradíciu prípravy hrtánkov dodnes udržiavanú potomkovia pytlikárskych rodín počas vianočného obdobia. Na podujatie naplánované 22. novembra 2022 od 18. hod. v KD Samka Dudíka prijala pozvanie vnučka známeho pytlikárskeho majstra, pani Boženka Zemanová z Myjavy, ktorá dodnes robí pred sviatkami množstvo hrtánkov pre rodinu a známych. Lektorkou podujatia bude pani Monika Hradská zo Starej Myjavy.

V prípade záujmu o toto podujatie sa môžete záväzne prihlásiť na e-mailovej adrese eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo na tel. číslach: 034/621 32 52, 0918 968 706. K dispozícií bude tiež možnosť zakúpiť si tradičné náradie na výrobu hrtánkov.

Zdroj informácií a titulnej fotografie: CTK Myjava