Folklórny súbor Brezová vyhlasuje nábor nových členov. Radi tancujete a spievate? Ak áno, táto pozvánka je určená práve pre vás!

Skončilo sa leto, posledné dovolenky, či festivaly. To je pre folklórne kolektívy pravý čas zorganizovať nábor nových členov, aby mali nováčikovia dostatok času na plnohodnotné začlenenie sa do kolektívu a prezentovanie sa počas ďalšej letnej, teda hlavnej, sezóny.

Pre koho je nábor určený?
Takmer pre každého. Jediné obmedzenie, ktoré sme si stanovili je minimálny vek 13 rokov. Nemáme určenú hornú vekovú hranicu, nepožadujeme predchádzajúce skúsenosti s folklórom a uchádzač nemusí byť ani priamo z Brezovej. Predpokladáme len chuť a odhodlanie cvičiť. Záujemcovia sa môžu hlásiť do speváckej alebo tanečnej zložky.

Spev, či tanec?

Náš kolektív je ale špecifický v tom, že nejaké striktné delenie neplatí, čo považujeme za správne, lebo spev a tanec sú spojené nádoby. U nás často pôvodne ortodoxní speváci zistia, že chcú aj tancovať a naopak, tanečníci spievať.

Kedy sa nábor uskutoční?

V piatok 7. októbra 2022 o 18:00 v Národnom Dome M.R. Štefánika, zadný vchod od bývalého klubu Olympia.

Ako sa má záujemca pripraviť?

V prípade spevákov, si na nábor netreba priniesť nič. V prípade tanečníkov odporúčame si priniesť nejaký cvičný úbor a obuv.

Folklórny súbor Brezová má v meste pod Bradlom tradíciu od roku 1966. Jeho účelom je zachovávať, prezentovať a približovať ľuďom nehmotné kultúrne dedičstvo kopaničiarskeho kraja. V súčasnosti sa jedná o združenie na báze dobrovoľnosti – skupinu nadšencov, ktorí svoje choreografie predstavujú na viacerých podujatiach počas celého roka. Rozvíjajú tiež vlastné aktivity v domácom prostredí, ktorých cieľom je návrat k autentickým hodnotám a zvykom predkov.