V Centre sociálnych služieb (CSS) Jesienka v Myjave sa starajú o ľudí, ktorí si pre svoj zdravotný status nedokážu pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc druhých. Jedná sa napríklad o nevidiacich a prakticky nevidiacich, ľudí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, sklerózou multiplex či demenciou a ďalšími. Nadchádzajúce vianočné obdobie si klienti za pomoci personálu krátia rôznymi aktivitami.

Príprava na Vianoce v CSS, zdroj: FB skupina Jesienka Tvorivá

“Pečú vianočné oblátky, pečú koláčiky, nielen vianočné, vyrábajú a posielajú vianočné pohľadnice, rozprávajú sa spolu o vianočných tradíciách, o svojich spomienkach na Vianoce, nacvičujú divadelnú hru, nacvičujú koledy, pomáhajú pri vianočnej výzdobe zariadenia. Môžu pracovať v keramickej dielni, v tkáčskej dielni, v kuchynke, robíme s nimi pamäťové cvičenia, duchovné činnosti, biblioterapiu, maľujú na rôzne témy, majú divadelný krúžok Fantázia, mávajú karaoke a podobne“ – uviedla riaditeľka CSS Hana Feriancová.

Zaujímavosťou CSS Jesienka je, že tu pracuje canisterapeutka so spíkmi, ktoré praktikujú s klientmi canisterapiu. Je to jedna z foriem animoterapie,  ktorá využíva pozitívne pôsobenie psov na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. “Vždy zisťujeme už pri nástupe, o čo máme klient záujem, aké má záľuby a snažíme sa s ním pracovať.“

Zložité pandemické obdobie zasiahlo aj toto zariadenie, keď museli byť od 24. novembra pre sprísnené opatrenia zakázané návštevy. “Klientom sa snažíme umožniť kontakt s rodinou prostredníctvom
videohovorov, hovorov, sociálnych sietí.

V CSS sa preto rozhodli zapojiť verejnosť do výzvy, prostredníctvom ktorej môžu dobročinní ľudia klientom v období fyzického odlúčenia od svojich blízkych vyčariť úsmev na tvári.

“Tak ako všetci, aj my sa snažíme v dobe covidu žiť  normálny život, aj keď pri dodržiavaní všetkých opatrení to nie je jednoduché. Snažíme sa v každodenných činnostiach rozdávať úsmev a lásku. Zachovať tak u klientov pohodu, optimizmus a radosť zo života. Toto a Vianoce ako najkrajšie sviatky v roku sa stali minulý rok hlavný dôvodom vzniku našej akcie JEDNOU MALOU DROBNOSŤOU, NAPLŇ SRDCE RADOSŤOU. Každý človek dobrej vôle, ktorý sa rád stane na pár chvíľ vianočným škriatkom a podelí sa o drobnosť, tak môže vykúzliť úsmev na tvárach a láskou zahriať srdcia našich klientov“ – približuje Maria Smolík, pracovníčka v CSS Jesienka.

Ľudia sa do akcie môžu zapojiť do 15. decembra, dokedy môžu drobnosti a darčeky pre klientov prinášať do zberného miesta. Tým sú zdravé potraviny Srdcofka v obchodnom dome Centrum B v Myjave.

Páčil sa vám tento článok? Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám rásť. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️