V roku 2021 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkovo 2836 výjazdov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o 538 výjazdov, teda o 16% menej. Najviac výjazdov bolo vykonaných k technickým zásahom, spolu 1590, čo je o pätinu menej ako v roku 2020. Dopravné nehody si vyžiadali 708 zásahov, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 6,5% menej. V okrese Myjava celkovo uskutočnil HaZZ 139 výjazdov, pričom 83 z nich tvorili technické zásahy a 17 cvičenia.

Medziročný nárast 12% však nastal pri zásahoch súvisiacich s požiarom, ktorých bolo 746 s bilanciou 49 zachránených, z toho 23 zranených osôb. 7 ľudí následky požiarov neprežilo. Až 292 výjazdov predstavovali požiare vo vonkajšom prostredí. Najčastejšie išlo o požiare trávnatých porastov a krov (105), pričom obdobie s najväčším rizikom vzniku požiarov tohto typu je jarné vypaľovanie suchej trávy. Myjavskí hasiči zasahovali pri 34 požiaroch, čo je najmenej spomedzi hasičských zborov v Trenčianskom kraji.

Štvrtinu zo všetkých výjazdov tvorili dopravné nehody.  Pri nich  bolo zachraňovaných 1087 ľudí, z ktorých bolo 651 zranených. 15 osôb následkom dopravných nehôd podľahlo. Výjazdov v súvislosti v Covidom zaznamenali hasiči 485, v 185 prípadoch išlo o odber vzoriek.

Zdroj informácií: minv.sk

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️