Kopanice, 18. máj 2023 | Predchádzajúce dva daždivé dni, priniesli povodňové riziko a zásahovú činnosť hasičov. Najvážnejšia situácia bola v katastroch obcí Vrbovce a Sobotište, kde silný dážď vyvrcholil vybrežnením prítokov Teplice.

Foto: Obec Vrbovce.

Z Vrboviec ráno 17. mája, hlásili najvyšší, tretí stupeň povodňovej aktivity. Ten bol okrem okresu Myjava, neskôr vyhlásený aj v okrese Senica. Voda zatopila polia a záhrady, pod vodou sa ocitlo aj futbalové ihrisko OFK Vrbovce.

Foto: DHZ Sobotište.

Vážnu situáciu v Sobotišti riešili členovia miestneho DHZ, ktorí otvorili stavidlá v centre obce. Rieka Teplica v centre obce kulminovala na výške hladiny 259 cm o 09.00 h. Bežná hladina pohybuje na výške 70 cm..

V Hornej Doline v obci Podbranč zasahovali domáci hasiči skoro ráno pre zlomené stromy, prečistenie prietokov a vytopenie domu. Foto: DHZ Podbranč Horná Dolina.
Sobotištskí hasiči, cesta na Vrbovce. Foto: DHZ Sobotište.

K popadaným stromom hasiči cestovali v k. ú. Myjava, Podbranč, Priepasné, Sobotište, Brestovec, Krajné, Hrašné. Zlomené stromy riešili a výpusty prečisťovali aj v lesoch Starej Myjavy a Poriadia. Pri tejto príležitosti, varujú Lesy Stará Myjava a mesto Myjava , že prechod a zdržiavanie sa v lesoch, parkoch a porastoch počas najbližších dní, je z dôvodu hroziaceho pádu stromov v silno podmáčanej pôde, mimoriadne nebezpečné.

Na Kunove vytopilo rybárov. Foto: Ľ. Konečný.

Celkovo v rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím v priebehu 16. a 17.mája zasahovalo 38 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených spolu 14 ks hasičskej techniky.

Titulka: Obec Vrbovce.