Regionálne úrady verejného zdravotníctva počas letných mesiacov monitorujú kvalitu vody okrem zhruba 200 sezónnych a celoročných umelých kúpalísk aj na prírodných vodných plochách bez organizovanej, či s organizovanou rekreáciou. Za kúpaciu sezónu je na Slovensku väčšinou považované obdobie od 15. júna do 15.  septembra. Úrad verejného zdravotníctva týždenne počas tohto obdobia (od 25. týždňa) aktualizuje stav kvality vody na svojom webe.

,,Skôr, než vyrazíte k vode alebo na kúpalisko, odporúčame vám vopred si skontrolovať stav vybranej prírodnej vodnej plochy či umelého kúpaliska aj cez naše týždenné aktualizácie.‘‘ odkazuje ÚVZ SR.

Medzi asi 80 prírodných vodných plôch s organizovanou aj neorganizovanou rekreáciou na Slovensku s odbermi vzoriek vody patria na kopaniciach tieto: VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava a VN Dubník I (starý Dubník) a z najbližšieho okolia to je Zelená voda pri Novom Meste n/V a ako jediná s organizovanou rekreáciou Kunovská priehrada pri Senici.

V júni najviac rezonovala správa z hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry, podľa ktorej vyplývalo, že Zelená voda ako jediná na Slovensku z cca 140 hodnotených plôch zo zoznamu meraní nevyhovuje podmienkam na kúpanie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne však vtedy uviedol vec v správnu mieru, a to že uvedené výsledky neznamenajú zákaz kúpacej sezóny a hodnotenie lokalít z viacerých odlišných hľadísk môže pôsobiť kontroverzne. Aj testy RÚVZ potvrdzujú toto tvrdenie. V 30. týždni (k 28.7.2022), ale v predchádzajúcich týždňoch monitorovania bola Zelená voda klasifikovaná ako vhodná na kúpanie.

Počas celého leta od začiatku odberov vykazovala voda vo všetkých spomenutých prírodných kúpaliskách na kopaniciach parametre vhodné na kúpanie. Jedinou výnimkou je VN Brezová, ktorá až v poslednom meraní k 28. júlu mala nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. A hoci táto priehrada nie je určite najnavštevovanejším prostredím pre letné užívanie o vode, radšej zatiaľ odporúčame využiť iné miesta pre osvieženie v teplom počasí.

Ak chcete mať najnovšie informácie o testovaniach kvality vôd v našom regióne, sledujte TÚTO stránku RÚVZ, kde týždenne prebiehajú aktualizácie.

Titulná fotografia: VN Bánov (Dubník II), Kopaničiarske noviny

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY