28. júl 2022 / Mestská včelnica v Turej Lúke prináša svoje prvé ovocie. Teda med, presnejšie povedané. Minulý rok rozbehli miestni včelári s mestom Myjava ambiciózny projekt postupného budovania včelnice pod poldrom Svaceník v Turej Lúke, ktorý mohli obyvatelia finančne podporiť kúpou medového dlhopisu. Na základe neho potom budú mať vlastníci takýchto zaujímavých dlhopisov nárok na 5kg medu počas piatich rokov bez ohľadu na aktuálnu cenu sladkej potraviny.

Úlohou mestskej včelnice je okrem úžitku vzbudiť u verejnosti záujem o včelárstvo a klásť dôraz na včely ako nenahraditeľnú súčasť prírody. Hlavnou ideou projektu preto bolo vybudovať ju spoločne s ľuďmi, ktorí sa napríklad mohli na jeseň roku 2021 zapojiť do výsadby líp v areáli včelnice. Ako informuje hovorca mesta Marek Hrin, všetky lipy sa uchytili a dnes ich na mieste rastie 46. Stará sa o ne správca, ktorý má samozrejme na starosti aj prípravu na zazimovanie včelstiev v 30 úľoch.

Zdroj fotografie: Ján Juráš, správca včelnice

,,Koncom mája členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov  Myjava priviezli do včelnice 23 mladých včelstiev, ktoré postupne na repkovom poraste zosilneli a v polovici júna bol ich stav doplnený na súčasných 30 včelstiev. Tie vydali prvú znášku v podobe zmiešaného, repkovo-ovocno-lúčneho medu. Tá druhá bola úspešnejšia a išlo o lúčno-vikový med. Potom včelári čakali na znášku z lipy, ktorú však výrazne ovplyvnilo dlhodobo suché a teplé počasie a tohoročná lipová znáška je tak v celom kopaničiarskom regióne prakticky nulová.‘vysvetľuje v článku na webstránke mesta Myjava Marek Hrin. Napriek slabej “lipovej sezóne“ v prvom roku funkcie včelnice vytočili 490 kg medu. Prvé dva kilogramy podľa výberu si mohli vlastníci dlhopisov odniesť už v polovici júla 2022.

Pôvodný plán dobudovania včelnice počíta až s 80 včelstvami, potrebným zázemím, apidomčekmi a náučným chodníkom. V priebehu 5-7 rokov by tak mohli včelári z Myjavy postupne získať výborné zázemie pre svoju činnosť, ktoré by tiež slúžilo z hľadiska edukácie aj školám a ako rozšírenie obzorov zdravého životného štýlu pre všetkých.

Zdroj a titulná fotografia: Ján Juráš

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY