Na nevyužitej voľnej ploche pri športovom areáli v Bzinciach pod Javorinou vznikol začiatkom októbra prostredníctvom projektu Založenie obecného ovocného sadu nový priestor pre oddych. V rámci Programu obnovy dediny dostala obec dotáciu 4 900 €, ktorú využila na výsadbu záhonov trvaliek a liečivých bylín, stromov, krov a na osadenie lavičiek. Obec z vlastného rozpočtu pridala necelých 260 €.  Ovocný sad vznikol ako potreba vniesť prírodný prvok do centrálneho zastavaného územia obce.

Ovocný sad vznikol pri čističke za štadiónom

Druhové zloženie verejného ovocného sadu je navrhnuté tak, aby slúžil účelu zachovania genofondu krajových odrôd stromov. V sade bolo vysadených celkovo 21 stromov, ktoré sú, alebo v minulosti boli charakteristické pre región – jarabina, hruška, dula, jabloň, slivka. Vysadených bolo tiež 10 kríkov Zlatovky prostrednej, známejšej ako Zlatý dážď.

Záujmové územie sa v rámci územného plánu Obce Bzince pod Javorinou nachádza v ochrannom pásme čističky odpadových vôd, kde nič nie je možné realizovať,  ako iba zatraktívniť danú lokalitu výsadbou drevín.

Obecný úrad si okrem prospešného skultúrnenia a sfunkčnenia predtým zanedbanej plochy sľubuje vnesenie kúska prírody medzi ľudí aj prepojenie športu s oddychom a prilákanie väčšieho počtu návštevníkov na miestne športové podujatia.

PÁČI SA VÁM, ČO KOPANIČIARSKE NOVINY TVORIA?

Naša tvorba závisí aj od Vašej podpory, ktorú môžete vyjadriť finančným darom prostredníctvom Paypalu kliknutím tu: www.paypal.com/paypalme/kopaniciarskenoviny, alebo cez bankový prevod: IBAN – SK10 6500 0000 0000 9655 3004, Meno – Kopaničiarske noviny.

Príspevky budú použité na ďalší rozvoj novín a zlepšenie ich kvality. Ďakujeme!