Nadácia SPP spustila verejné  hlasovanie o najkrajšiu obnovenú národnú kultúrnu pamiatku v roku 2020 a 2021, ktorá je prihlásená do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix.

Medzi prihlásenými skvostami sa nachádza aj habánsky mlyn v Sobotišti, ktorý si prešiel v rokoch 2019-2020 rozsiahlou rekonštrukciou, vďaka ktorej dnes patrí medzi ozdoby obce. Pamiatka, ktorá v hlasovaní získa najviac hlasov verejnosti, obdrží cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Ceny môžu získať aj samotní hlasujúci.  Ak sa do hlasovania zapojíte, môžete vyhrať 1x pobyt pre dve osoby v Kubínyovskom kaštieli v Dolnom Kubíne, alebo jeden z 19 balíčkov spoločenských hier. Môžete hlasovať jeden krát denne z jednej mailovej adresy do 18. apríla 2022. Veríme, že podporíte práve projekt v Sobotišti!

CHCEM HLASOVAŤ ZA HABÁNSKY MLYN

Niečo o mlyne a habánoch

Vodný mlyn v dnešnej Pamiatkovej zóne Sobotište – habánsky dvor má nevyčísliteľnú historickú hodnotu, pretože je jednou z posledných stavieb svojho druhu na Slovensku. Najstaršie zmienky o mlyne pochádzajú už z prvej polovice 16. storočia. Počas svojej existencie prešiel niekoľkými úpravami až do dnešného stavu. Zaujímavosťou mlyna bola pôvodná nehorľavá krytina zo slamených snopkov máčaných v hlinenom blate. Takáto technika ochrany strechy nebola inde známa. Mlyn prestal slúžiť svojmu účelu v roku 1951, kedy pre prichádzajúcu transformáciu ekonomiky  nemal viac zmysel a tak desaťročia chátral. Presne po polstoročí sa začalo pracovať na jeho záchrane, kedy bola v roku 2001 opravená strecha a zabezpečená statika. Mlyn prešiel do r. 2020 komplexnou rekonštrukciou v rámci projektu Po stopách habánov, kedy mu bol prinavrátený neskororenesančný vzhľad a stalo sa z neho múzeum. Časti, ktoré sa zachovali, boli zreštaurované a dnes vzorne reprezentujú históriu habánov. Expozícia sa zameriava na habánske dejiny, ktoré návštevníkom dopĺňa množstvo zaujímavých exponátov, ako model habánskeho domu, repliky pôvodných odevov či sobotištskej fajansy. V múzeu prebiehali do “predcovidovej“ doby i prehliadky s výkladom.

Interiér múzea, zdroj foto: kpr-fenix.sk

Habáni boli, respektíve sú skupiny tzv. novokrstencov z Nemecka, ktoré sa na dnešné územie Slovenska uchýlili  v 16. a 17.  storočí pred prenasledovaním na Morave. Jedným z najväčších útočísk habánov v tej dobe bolo Záhorie. Napokon pre náboženské prenasledovanie utiekli i z Uhorska ďalej do Sedmohradska, neskôr do južného Ruska a severnej Ameriky, kde žijú dodnes. Tí, ktorí zostali, sa od 17. storočia na našom území postupne jazykovo asimilovali. Žili v sebestačných komúnach, tzv. haushabenoch (odkiaľ pochádza aj ich pomenovanie) s vlastnou samosprávou. Boli známi ako zruční remeselníci, dnes povedomí predovšetkým pre svoju habánsku keramiku ktorá zanechala veľké stopy v ľudovej výzdobe.

Zdroj titulnej foto: Historické Sobotište

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️