Spoluprácou Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trenčíne a odborníkov vznikla na hradnom kopci priamo pred Čachtickým hradom unikátna nová informačná tabuľa. Na priehľadom grafickom paneli dotvárajú líniové kresby chýbajúce časti hradu. Návštevníkovi sa teda pri správnom postavení pred panelom naskytne pohľad na hrad v čase najväčšej slávy.

Okrem Čachtického hradu bude podobný kúsok dotvárať návštevníkom podobu hradov na ďalších šiestich miestach, z nich dnes už stojí päť – Čachtice, Beckov, Lednica, Tematín a Vršatec, ku ktorým pribudne ešte aj Považský a Trenčiansky hrad.

Inštalácii predchádzali dôkladné prípravy, sumarizácia historických dát a podkladov. Kresby rekonštrukcií vychádzajú z pamiatkových výskumov a historických vyobrazení, aby čo najpresnejšie zapadali do skutočnej súčasnej podoby hradu.

Foto: FB Čachtický hrad

Kresby akademickej rekonštrukcie hradov a ich porovnanie so súčasným stavom zrúcanín sa podarilo vydať aj v tlačenej forme v publikácii História včera a dnes, ktorá bude návštevníkom dostupná k nahliadnutiu na Čachtickom hrade.

Zdroj informácií: trencinregion.sk, foto: FB Čachtický hrad

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️