Máte nápad, ako zlepšiť verejný život vo vašom okolí? O dotáciu z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja totiž nemusia žiadať iba obce a mestá, ale aj ďalšie organizácie ako základné školy, dobrovoľné hasičské zbory či fyzické osoby a občianske združenia prostredníctvom dotačných schém. Finančné prostriedky určené na podporu podujatí a projektov z Dotačného systému TSK predstavujú sumu 300 tisíc eur.

Pre komunitné projekty z občianskej iniciatívy obyvateľov kraja je možnosťou pre získanie prostriedkov tiež Participatívno-komunitný rozpočet TSK, prostredníctvom ktorého sa medzi navrhovateľov zo všetkých okresov kraja rozdelí 200 tisíc eur, pričom každý okres dostane rovnakú čiastku. O schválení týchto projektov môžu rozhodovať priamo občania.

Peniaze je možné využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, zdravotno-humanitárne akcie, vydávanie monografií aj vzdelávacie aktivity, ale napríklad aj na zaujímavé environápady v rámci grantu Zelené oči s celkovým rozpočtom 80 000 eur.

Po novom je možné žiadosť podávať elektronicky, a to v rámci troch hodnotiacich kôl s uzávierkami do 31. 1., 31. 3. a 31. 5. 2022.

Kraj chce cez granty podporiť aj iniciatívu mladých ľudí zo stredných škôl v župe, pre ktoré vyčlenil 38 tisíc eur, pre každú školu po tisícke. Zážitkové vzdelávanie stredoškolákov podporí sumou 100 tisíc eur. Stredné školy môžu projekty posielať do konca mája. Celkovo TSK rozdelí z dotačných schém v roku 2022 trištvrte milióna eur.

Všetky podstatné informácie a kritériá pre jednotlivé podávanie žiadostí sa dozviete na stránke ? Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️