Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil 13. januára dokument v rámci Návrhu rozpočtu TSK na obdobie 2022-2024. Jeho súčasťou je plán opráv ciest II. a III. triedy s kompletným zoznamom úsekov, ktoré v tomto roku prejdú rekonštrukciou.

Účelové prostriedky na opravy ciest  II. a III. triedy v Trenčianskom kraji sú vo výške 7,5 mil. eur, za ktoré bude dodávateľským spôsobom opravených 51 úsekov, celkovo v dĺžke takmer 60 km. Z toho v okrese Myjava 7 úsekov v dĺžke 7,3 km za 930 tisíc eur s DPH a v okrese Nové Mesto nad Váhom 5 úsekov v dĺžke 6,1 km za celkovú čiastku 788 400 eur s DPH.

Na ceste medzi Starou Turou a Papraďou sa budú opravovať dva úseky, 600 m a 200 m spolu za 83 tisíc eur, na ceste od Nového Mesta sa opravia 2 km v smere na Dolné Sŕnie za viac ako 255 tisíc, opravy sa dočká aj 1,2 km dlhý úsek cesty Bzince pod Javorinou – Cetuna a 1,6 km úsek z Lubiny do Hrnčiarového. Pol kilometrový úsek bude opravený aj na ceste spájajúcu Starú Turú s Vaďovcami.

V okrese Myjava bude opravený 800 m dlhý úsek v lokalite Malejov k hraniciam Trenčianskeho kraja. Kilometer cesty za 160 tisíc eur bude opravený na úseku Hrašné – Myjava a 2,1 km za 285 tisíc eur na úseku Turá Lúka -Myjava. Ďalší kilometer bude zrekonštruovaný na ceste č. III/1197 z Vrboviec do Turej Lúky. 800 metrov opravia aj v Brezovej pri Dolnom Štverníku v smere na Hradište pod Vrátnom. Na ceste č. III/1181 budú vynovené dva úseky – 1 km v Priepasnom a 600 m v Polianke.

Jednotlivé úseky boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavu a župa brala ohľad i na požiadavky zástupcov miest a obcí.

“V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov. Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2022“informuje TSK v Dôvodovej správe.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️