V stredu 24. novembra poslali do druhého čítania poslanci NR SR novelu Zákona o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko. Ministerstvo kultúry by tak mohlo poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky a posledného miesta odpočinku M. R. Štefánika na Bradle. Zákon by mal nadobudnúť platnosť od marca 2022.

Doposiaľ realizovali údržbu areálu samosprávy – obce Košariská a Priepasné a mesto Brezová pod Bradlom. Tie mohli od štátu získavať podporu na udržiavanie areálu NKP iba prostredníctvom dotácie z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, ktorá však nie je právne nárokovateľná. Výška štátneho príspevku po novele bude rovnaká ako suma, ktorú na údržbu tieto samosprávy vyčleňujú ročne zo svojich rozpočtov.

Dôvodom novely zákona je podľa Ministerstva kultúry SR zdôraznenie pamiatkovej hodnoty Mohyly a dominantnosť v krajine, rozvíjanie občianskej spoločnosti a myšlienok demokracie, boj proti extrémizmu a podpora domáceho turizmu. Najväčšou výhodou pre samosprávy pod Bradlom bude zníženie administratívnej záťaže, pretože už nebudú musieť vypracovávať žiadosť o poskytnutie dotácie.

Areál NKP Mohyla prešiel v posledných rokoch pozitívnymi zmenami. Po odlesnení južnej časti svahu, vybudovaní turistického infobodu so sociálnym zázemím a chodníkom, ako aj rekonštrukcii Chaty pod Bradlom sa bude mesto Brezová pod Bradlom snažiť o ďalší rozvoj lokality pre návštevníkov. V roku 2022 by mohli pribudnúť do areálu lavičky a smetné koše. V budúcnosti by sa mal odlesniť  severný svah, aby sa tak stal Štefánikov pamätník znova zo všetkých strán jasne viditeľným prvkom v krajine.

Zákon o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko platí od roku 2000 a jeho hlavným motívom je uznanie mimoriadnej zásluhy M. R. Štefánika o to, že sa slovenský národ stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Jeho predchodcom bol Zákon o zásluhách M. R. Štefánika od Alexandra Dubčeka z roku 1990, ktorého účelom bolo demonštrovať vôľu k zachovaniu Československa v dobre vznikajúcich sporov o charakter existencie Slovákov a Čechov v spoločnom štáte.

Páčil sa vám tento článok? Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám rásť. Vašu podporu si nesmierne vážime. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️