Myjava, 23. máj 2023 | Na myjavskom sídlisku pri futbalovom štadióne sa začalo 15. mája s realizáciou projektu revitalizácie vnútroblokov za viac ako trištvrte milióna eur. Cieľom projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu, štátneho rozpočtu a spolufinancovaného samosprávou, je zlepšiť v lokalite kvalitu života a ekologické prostredie.

Územie  o rozmere 67 000 m2 je rozdelené na dve časti, pričom v obidvoch sa plánuje na vybraných úsekoch rekonštrukcia komunikácií a kontajnerových stojísk, doplnenie mestského mobiliáru a výsadba zelene. V jednom vnútrobloku je naplánovaná aj rekonštrukcia existujúceho bývalého ihriska na nové, multifunkčné športovisko s relaxačnou zónou, vhodné na beh, in-line korčuľovanie, bicyklovanie, crossfit či kolobežkovanie. O projekte informoval hovorca mesta Myjava, Marek Hrin;

,,Asfaltová plocha bývalého ihriska bude v celom rozsahu nahradená vodopriepustnými povrchmi a vytvoria sa tu nové trávnaté plochy doplnené výsadbou stromov. Prístupové chodníky k ihrisku sú navrhované zo zámkovej dlažby lemovanej parkovými obrubníkmi.‘‘

Vnútroblok 1. Zdroj: myjava.sk

Celkovo pribudne na sídlisku 74 lavičiek, 12 uzamykateľných kontajnerových stojísk, 3 exteriérové stoly a viac ako 1800 rastlín a drevín s revitalizáciou a zatrávnením dotknutých rekonštruovných plôch. Vo vnútrobloku 1 prejde obmenou aj verejné osvetlenie.

,,Časť existujúcich stĺpov osvetlenia bude nahradená a pribudnú aj nové lampy v pošte 11 kusov pri športovisku a dva kusy pri ihrisku Žihadielko.‘‘

Vnútroblok 2. Zdroj: myjava.sk

Celý projekt dopĺňa rekonštrukcia úsekov miestnych komunikácií.

,,Zvlášť dávame do pozornosti rekonštrukciu spevnených plôch, kanalizácie a verejného osvetlenia pri garážach vo vnútrobloku 2, ktorá bude dosť náročná a preto prosíme majiteľov garáží o trpezlivosť.“

Samospráva v dôsledku obmedzení spojených so stavebnými prácami, prosí občanov o ohľaduplnosť v území medzi ulicami 1. SNR, Štúrova, Hodžova, Bradáčova, Trokanova a M. Marečka. Pri priaznivom vývoji a počasí, by mali byť práce dokončené do konca augusta 2023.

,,Treba dávať väčší pozor najmä na deti i na domácich miláčikov a neparkovať motorové vozidlá tam, kde by mohli zavadzať pri stavebných prácach alebo by mohlo prísť k ich poškodeniu. Veríme, že to spoločnými silami a uvedomelým prístupom zvládneme,“ uzavrel M. Hrin.