Štefan Osuský sa narodil v Brezovej pod Bradlom v roku 1889 v národne uvedomelej rodine a to ho prakticky ovplyvnilo v celom jeho živote. Keď ho v roku 1905 na Evanjelickom lýceu v Bratislave oslovil starý maďarizátor Albert Apponyi a povedal mladému Štefanovi, že bude dobrým Maďarom, na jeho vylúčenie zo všetkých škôl v Uhorsku stačilo aj to, že grófovi nijako neodpovedal a mlčal.

To Osuského prinútilo vybrať sa za štúdiom do USA, kde mal rodinné zázemie a tiež tu fungovala veľká komunita vysťahovaných Slovákov, ktorá národnooslobodzovacie hnutie v domovine podporovala. Ďalej už Osuský po ukončení štúdia pôsobí ako veľmi zdatný diplomat a delegát vo Francúzsku a stojí za podpisom Trianonskej mierovej zmluvy. V čase druhej svetovej vojny bol jedným z odporcov hitlerovského Nemecka a snažil sa raziť cestu demokracie a riešenia zásadných otázok povojnovej existencie Slovákov.

Po obsadení Francúzska sa stala útočiskom čs. odboja Británia, kde už pôsobil Edvard Beneš. Ten sa stal Osuského sokom v otázke politického riešenia Československa. Nanešťastie boli Osuského právomoci Benešom okliešťované natoľko, že bol v roku 1942 pozbavený funkcie a v roku 1945 odišiel do USA, kde žil až do svojej smrti roku 1973. Komunistom po 48-mom roku jeho ideály nevoňali. V čase ich vlády bol Osuský úplne tabu a jeho rehabilitácie sa dostalo až po páde Železnej opony. Od 8. do 29. októbra 2021 bola v Múzeu D. S. Jurkoviča v Brezovej inštalovaná panelová výstava, ktorá tohto ešte stále nedoceneného rodáka z mesta pod Bradlom návštevníkom múzea mohla lepšie priblížiť. V jeho rodnom meste sa nachádza aj socha a ulica nesúca jeho meno.

Viac už o osude a živote tohto skvelého diplomata prezradí vo videu PhDr. Matúš Valihora, správca múzea:

PÁČI SA VÁM, ČO KOPANIČIARSKE NOVINY TVORIA?

Naša tvorba závisí aj od Vašej podpory, ktorú môžete vyjadriť finančným darom prostredníctvom Paypalu kliknutím tu: www.paypal.com/paypalme/kopaniciarskenoviny, alebo cez bankový prevod: IBAN – SK10 6500 0000 0000 9655 3004, Meno – Kopaničiarske noviny.

Príspevky budú použité na ďalší rozvoj novín a zlepšenie ich kvality. Ďakujeme!