Trenčiansky samosprávny kraj už šiestym rokom hľadá výnimočné osobnosti, ktoré si zaslúžia byť verejne uznané prostredníctvom Ceny TSK a Ceny predsedu TSK. Tieto najvyššie krajské ocenenia budú putovať do rúk ľudí, ktorí prispeli k rozvoju kraja a úspešne ho reprezentovali aj za jeho hranicami. 

Ak teda poznáte ľudí či kolektívy (nie len) z kopaničiarskeho regiónu, ktoré si takého ocenenie zaslúžia, neváhajte a napíšte prostredníctvom mailu ( na info@tsk.sk), poštou na adresu župného úradu v Trenčíne, alebo môžete odovzdať návrhy i osobne na podateľni Úradu TSK.

Nominovať významných ľudí na zisk najvyššieho krajského ocenenia môže široká verejnosť do 30. septembra 2022. Návrh by mal obsahovať titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia jednotlivca, v prípade kolektívu je nutné napísať názov a adresu sídla. Potrebné je priložiť aj odôvodnenie vášho návrhu.

Cena TSK

Je verejným ocenením, poďakovaním a vyzdvihnutím mimoriadneho prínosu jednotlivcov alebo kolektívov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života.  Jej udelenie, ako aj jej podobu schvaľuje samotné poslanecké plénum na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK.

Cena predsedu TSK

Má byť poďakovaním za mimoriadny prínos a významné výsledky jednotlivca alebo kolektívu v oblasti ekonomiky, znižovania nezamestnanosti, školstva, vedy, výskumu a techniky, na poli umenia, kultúry alebo športu či v oblasti propagácie regiónu alebo za zásluhy pri záchrane ľudského života. Cenu predsedu TSK predstavuje umelecké stvárnenie zeleného listu, ktorý má symbolizovať environmentálne smerovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Zelenej župy. 

Titulná fotografia: Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 Štefan Rosina, zdroj informácií: www.tsk.sk

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

🤲 CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️