Trnavský kraj zážitkov organizuje každú sobotu od 2. apríla až do 7. mája tzv. Geo potulky. Jedná sa o tri zážitkové okruhy s výkladom skúseného geológa, počas ktorých sa môžete doslova dotknúť 200 miliónov rokov starého morského dna, nájsť voľne rastúce orchidey a spoznať proces formovania krajiny. Pri troche šťastia môžete dokonca naraziť na zvyšky dinosaurov a žralokov.

Trasy majú dĺžku 4,3 až 9,2 km a dajú sa zvládnuť za 3-4,5 hodiny. Okruhy začínajú každú sobotu na vopred určených miestach o 10.00 h. Cena lístka každej trasy je 12,00 € a záujemcovia si ho môžu zakúpiť kvôli obmedzenému počtu 15 osôb na prehliadku iba online na stránke https://www.krajzazitkov.sk/sk/geopotulky/index.

Prvý okruh je na pláne 2. apríla z Dobrej Vody. Na ňom objavíte tektonickú stavbu pohoria Malých Karpát ale aj históriu lomárstva a zemetrasení v regióne. Vydáte sa po stopách Jána Hollého cez najstarší lom Kostolná Hôrka, prejdete cez prírodnú rezerváciu Slopy až ku hradu Dobrá Voda. Ku koncu okruhu zavítate na židovský cintorín a miestny cintorín v obci, ktorý je typický jedinečnými pomníkmi, ktoré sú nazývané ako tzv. “dvojáky”. Okruhom sa pôjde práve v deň 195. výročia narodenia slovenského geológa a paleontológa Dionýza Štúra, ktorý vykonal prvé systematické geologické mapovanie na našom území. Na exkurzii bude preto miesto i na venovanie sa tejto významnej osobnosti.

V Prašníku môžete objaviť zvyšky dinosaurov. Na trase sa zastavíte v paleontologickej lokalite, kde môžete nájsť fosílie ulitníkov. Objavíte históriu a geológiu vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Na trase sa zastavíte na Orlích skalách s výskytom orchideí a vzácnych druhov flóry a výhľadom na Malé Karpaty. Bonusom bude pozorovanie divej zveri.

Turistický okruh v Chtelnici Vás zavedie od miestneho kaštieľa k lokalitám, kde spoznáte zaujímavú históriu lomárstva a zemetrasení regióne, dozviete sa niečo o tektonickej stavbu pohoria Malých Karpát a prejdete sa po miestach plných desiatok druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov či ramenonožcov. Táto zážitková lokalita sa radí k najbohatšiemu amonitovému nálezisku v Západných Karpatoch.

Termíny a miesta stretnutia:

2.4. a 23.4. Dobrá Voda, dĺžka a čas trasy: 4,3km (3- 3,5 h)

9.4. a 30.4. Prašník, Dúbrava, dĺžka a čas trasy: 9,2km (4,5 h)

16.4. a 7. 5. Chtelnica, dĺžka a čas trasy: 9,1km (4 h)

Zdroj informácií: www.krajzazitkov.sk

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Bez pomoci verejnosti tento projekt neprežije. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️