Združenie miest a obcí Slovenska ohlásilo 10. februára zber podpisov na petíciu pre vyhlásenie referenda za zmenu volebných obvodov pre parlamentné voľby. Podľa ZMOS ,,v parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslankýň a poslancov s veľmi slabou legitimitou. Mandát získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine, a nie vďaka výraznej podpore voličov. Za pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej centrále, ako ľuďom v regiónoch.‘‘

V súčasnosti tvorí celé územie Slovenskej republiky jeden volebný obvod. Ak by malo Slovensko viacero volebných obvodov, v každom by sa volil rovnomerný počet poslancov do parlamentu, v tomto prípade z ôsmich obvodov podľa vzoru samosprávnych krajov. ZMOS si v prípade úspechu referenda sľubuje väčšiu previazanosť parlamentu s regiónmi.

,,Už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Úspechom tejto aktivity bude fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú volebnú demokraciu a táto zmena bude reflektovať na adekvátne zastúpenie jednotlivých krajov v parlamente.‘‘ – informuje Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS.

Po voľbách v roku 2020 je v parlamente iba 7 poslancov z Trenčianskeho kraja, čo predstavuje 4%.

Združenie tým chce zavŕšiť po troch rokoch diskusií o tejto téme na regionálnej úrovni svoju snahu a reformu volebných obvodov si vytýčilo ako svoju prioritu. Zber podpisov na referendum iniciuje cez 61 regionálnych združení, ale i ďalšie organizácie a aktivistov. K iniciatíve sa pridávajú aj obce v kopaničiarskom regióne. O petícii informovali na svojich stránkach a do zberu podpisov sa zatiaľ zapojili i obce Rudník, Hrašné, Bzince pod Javorinou a Hrachovište.

,,Budeme radi, ak svojím podpisom túto petíciu podporíte. Petičné hárky sú Vám k dispozícii na podpis na Obecnom úrade v Rudníku, v predajni potravín Alka pri hasičskej zbrojnici a v predajni potravín na Dolnej ulici.‘‘ – informuje o možnostiach podpisu petície obec Rudník.

,,Je to zmena, ktorá umožní aby každý kút Slovenska mal konečne svojho parlamentného reprezentanta. Vnímame to ako zásadnú reformu, ktorá nepotrebuje eurofondy, ani financie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, či vládne stimuly. Určite však prinesie pozitívne zmeny s významnými dopadmi na spoločnosť a celkové vnímanie politiky‘‘ – doplnil Michal Kaliňák.

Darujte Kopaničiarskym novinám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám ďalej tvoriť. Ďakujeme!

? CHCEM PODPORIŤ NOVINY ♥️