Stará Turá, 2. sept. 2022 / V dnes pokojnej doline staroturianskych kopaníc v obklopení hôr kedysi stála osada, ktorej osud spečatili hrôzy vojny. Nárcie dnes pripomínajú symbolické základy vypálených domčekov s malými pamätníkmi, na ktorých sú napísané mená tých, ktorí museli svoje domovy nedobrovoľne opustiť. Nad nimi sa nachádza osamelý pamätník obetiam protifašistického odboja.

K nemu prišli tradične zástupcovia mesta Stará Turá, členovia OblV SZPB v Novom Meste nad Váhom a ďalší občania, aby si uctili 78 rokov od začiatku SNP pamiatku tých, ktorým vzala vojna domovy a životy.

Podjavorinský kraj bol jedným z najaktívnejších lokalít partizánskeho hnutia na Slovensku. Odboj rôznymi činnosťami, často v neľahkých životných podmienkach podporovalo domáce obyvateľstvo, ktoré tak ukázalo svoju odvahu a silu vzoprieť sa útlaku. Tým sa však ľudia vystavovali nebezpečenstvu a Nemci si v roku 1945 s blížiacim sa frontom nemohli dovoliť, aby bola ich logistika v regióne narušená aktivitami odbojárov. Preto ich bolo čoraz viac a tak prichádzalo aj k stretom a odplatám.

Foto: Vladimír Blaško

K jednej z takýchto tragických udalostí patrí aj incident z 2. marca 1945 v neďalekej Hlavine, kde Nemci zavraždili za pomoc partizánom troch ľudí. Aj na tomto mieste pripomína tragédiu pamätník. Už o pár dní na to Nárcie zhoreli do tla.

Foto: Vladimír Blaško

Obyvatelia osady údajne dostali o plánovanej akcii Nemcov avízo. Keď sem prišli domy vypáliť, ľudia už boli preč. Chytili ale deviatich partizánov, ktorí tu mali nič netušiaci odpočívať. Pripútali ich reťazami na dobytok o jeden z domov a upálili zaživa. Ako to však vo väčšine prípadov s číslami vo vojne býva, ťažko túto skutočnosť s istotou potvrdiť. To ale nič nemení na tragickosti a odkaze tohto pietneho miesta.

Foto: Vladimír Blaško

Odvtedy sa v Nárcii akoby zastavil čas. Po vojne zavládol mier a na tomto mieste zvíťazila príroda. Dolinou dnes prechádza cyklotrasa, je tu vybudovaný altánok a tak je vyhľadávanou zastávkou pre turistov, milovníkov prírody, ako práve aj tých, ktorí si chcú na mieste hroznej udalosti pripomenúť skutočnosť, že mier žije dovtedy, kým nezomrú spomienky na vojnu.

Zdroj titulnej fotografie: V. Blaško