Pomaličky nastupuje jeseň a počasie je chladnejšie. Vykurovacia sezóna je takmer za dverami. Na kopaniciach vykuruje rôznymi spôsobmi drevom a ďalšími surovinami množstvo ľudí a s tým sa spája isté riziko vzniku požiarov, ktoré v chladnejších mesiacoch naberajú na počte.

Hasičský a záchranný zbor každoročne apeluje na majiteľov, aby sa postarali o revízie vykurovacích zariadení a prečistenie komínov. Hoci také úkony pred zimou patria medzi samozrejmosť, nie je to tak u všetkých. Nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies je ročne príčinou stoviek požiarov, vysokých škôd a v tých najhorších prípadoch aj smrti. Zabúdať by sa nemalo ani na správnu obsluhu, manipuláciu so žeravými uhlíkmi, alebo aj na dozor na deti. Predseda PVK – UzO DPO SR Piešťany Mgr. Silvester Boškovič odporúča nasledovné kroky, ktoré by ste mali počas manipulácie so zariadeniami dodržať:

  • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé látky a neponechávajte ich bez dozoru.
  • Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
  • Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov od výrobcu.
  • Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke predpisom určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov.
  • Popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy do nehorľavých uzavretých nádob
  • V zimnom období, vytvárajú požiarne nebezpečenstvo aj primitívne zhotovené udiarne z dreva, preto venujte údeniu patričnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar.
  • Dbajte na to, aby neboli ponechané bez dozoru v prevádzke také spotrebiče, ktorých technický stav a vyhotovenie si vyžaduje stálu pozornosť, napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
  • Dodržujte predpisom stanovené zásady pre skladovanie horľavých kvapalín, plynov v tlakových nádobách, tuhých palív a iných materiálov.

,,Pripomíname Vám, že dobrovoľní hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiaru.“

Zdroj informácií: FB DHZ Vrbové

Zdroj titulnej fotografie: FB Polícia SR – Trnavský kraj