Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy  v Brezovej pod Bradlom dlhodobo fungovala predovšetkým prostredníctvom ochoty a vôle nadšencov a dobrodincov, ktorí sa o zranené zvieratá starali vo voľnom čase. Počas šiestich rokov pritom do starostlivosti prijali vyše 1000 živočíchov z územia celého Slovenska.

Dlhodobým kameňom úrazu záchranných staníc na Slovensku sú nedostatočné financie a podpora zo strany štátu. V roku 2021 vyústila situácia v prerušenie činnosti stanice, hoci v nej po čase aspoň v obmedzenom režime obnovili  základnú starostlivosť pre potreby zvierat v zime a v krízových prípadoch. Trvalou nefunkčnosťou stanice v Brezovej by opatera o zranené a hendikepované živočíchy (nie len) v celom regióne takmer zanikla a podobné problémy majú všade na Slovensku.

Správy CHKO Záhorie, Malé Karpaty a Biele Karpaty adresovali ministerstvu list a požadovali osobné stretnutie, v ktorom by sa problematika (ne)záujmu štátu o starostlivosť zvierat vyriešila. Jedným z hlavných požiadaviek bolo financovanie pracovníkov v staniciach, zazmluvnenie veterinárov či zabezpečenie automobilu pre prepravu zvierat, krmiva a podobne. Kedy a či vôbec takúto formu podpory dostanú, je otázne. V Brezovej však plánujú naďalej pokračovať vo svojej práci a nechcú len tak zahodiť stovky hodín času, ktoré strávili pri budovaní zázemia a pri ochrane živočíchov.

,,Momentálne čakáme na zmluvu so Štátnou ochranou prírody, ktorú má na stole Ministerstvo životného prostredia, kde išla na schválenie. Ide o rovnakú zmluvu, ktorú sme mali doteraz. Vzhľadom na to, že nevieme s istotou kedy bude podpísaná, činnosť stanice budeme dovtedy zabezpečovať z financií nášho občianskeho združenia.‘‘ informuje ZS na sociálnej sieti. Pri tejto príležitosti zriadili pre verejnosť bankový účet a každý tak môže ich úsilie podporiť.

,,Od budúceho roku budeme dúfať v avizované zmeny v zmluvách, ktoré nás snáď posunú kúsok dopredu. Tento rok počas nefungovania neštátnych záchranných staníc dal jasne najavo, ako dôležitú úlohu zohrávajú pri záchrane chránených živočíchov a my veríme, že sa na ne už nebude zabúdať.‘‘

Znovuotvorenie stanice prebehne v nedeľu 11. septembra. Záchranná stanica týmto pozýva všetkých milovníkov prírody na víkendovú brigádu na kopaniciach.

,,Stretneme sa v piatok 9.9. o 17:00 pri autobusovej stanici v Brezovej pod Bradlom. Spať budeme v záchrannej stanici vo vlastných stanoch. V sobotu ráno sa spoločne presunieme do prírodnej pamiatky Kyseľová, kde sa budeme starať o vzácne orchideové lúky. V nedeľu budeme pracovať v areáli záchrannej stanici pred jej znovuotvorením. Účastníkom bude preplácané cestovné a zabezpečená strava.‘‘ Pre prihlásenie a bližšie informácie kontaktujte predsedníčku OZ Pre Prírodu Adrianu Hološkovú na ada@holoskova@gmail.com.

Zdroj titulnej fotografie: FB Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom